GERMANY  united kingdom  Flag of Russia-30x20b
Hledat

Programování, aplikace

Výběr kategorie referencí

MESS – projekt Lékařské fakulty UK v Plzni

 • Galerie Obrázků
 • mess-subpage-02b mess-subpage-02b

  Projekt MESS, vytvořený na platformě Nette a Android pro plzeňskou Lékařskou fakultu, se zabývá sběrem a vyhodnocováním statistických údajů ve zdravotnictví.

  Zdravotnická zařízení po celém světě zajišťují statistické údaje, týkající se průběhu léčby různých diagnóz, které získávají prostřednictvím dotazníků od svých pacientů. Formou odpovědí na dotazníkové otázky získávají lékaři statistické výsledky, které poté slouží k dalšímu rozvoji v oboru a zkvalitňují lékařskou péči. Sběr dat se v současnosti děje převážně papírovou formou, která nese riziko vzniku chyb i ztráty soukromí pacienta.

  Zadáním klienta bylo vytvořit uživatelsky příjemný, robustní a bezpečný systém, který by nahradil v současnosti používané papírové i „excelové“ dotazníky. Tento systém pak umožní rychlejší, bezpečnější a pohodlnější zpracování dat. Uživatelům systému jsou pak vyhodnocené výsledky k dispozici on-line.

  Na serverové části aplikace je řešeno vytváření samotných dotazníků, jejich automatická distribuce na jednotlivá lékařská zařízení a následně sběr získaných dat směrem od pacienta k centrální databázi. Sebraná data jsou poté uložena pro další zpracování a statistické vyhodnocení. Na této úrovni bylo důležité vyřešit anonymitu dat a také bezpečnost přenosu informací mezi centrálním serverem a jednotlivými zařízeními, kde se sběr dat uskutečňuje.

  Každé zdravotnické zařízení, které pracuje se systémem MESS, má pak k dispozici svůj lokální server, který komunikuje se serverem centrálním a klientskou stanicí, na které probíhá vyplňování dotazníku pacientem.

  Klientskou stanici tvoří tablet se systémem Android, který obsluhuje zdravotnický personál a který se synchronizuje se svým nadřazeným serverem prostřednictvím bezdrátové sítě. Systém udržuje přehled o tom, který dotazník má konkrétní pacient vyplnit a po dokončení data odesílá na server. Dotazníková aplikace je vytvořena s ohledem na intuitivní a pohodlné uživatelské prostředí tak, aby jeho vyplnění zvládl samostatně či s asistencí sestry každý pacient.

  Pokud vás naše reference zaujali a chtěli byste se více dozvědět o možnostech vývoje aplikací, přečtěte si naše články na toto téma: Vývoj webových aplikací.

  pilsner urquell logo grey panasonic logo 100px grey scott logo grey univerzita karlova grey hannah logo 100px grey primalex logo grey stock plzen logo 100px grey zcu logo 100px grey techmania gray 100px divadlo alfa logo 100px grey Okal zoo Plzen rodenstock Plzensky kraj2 cesky truhlar Kozeluha