Přístupnost webu? - Co je to?

Přístupnost webu (Web accessibility) je soubor pravidel, které zajišťují jeho správné zobrazení, lidově řečeno - i pro lidi s horším zrakem nebo na různých zařízeních. Více k tématu Přístupnost webu i o službách, které v této oblasti nabízíme: audit webu, poradenství, úpravy kódu, ..., ve vlastním článku v sekci Strategie: Přístupnost webu (web accessibility).

Zpět na Blog

Potřebujete-li od nás získat více informací, nebo nám zadat realizaci projektu...

kontaktujte nás