Corporate identity

Corporate image – Corporate design

Úspěšná firma by měla být jednoznačně identifikovatelná. A právě k tomu slouží corporate design neboli corporate image, někdy se označuje i jako corporate identity (firemní identita), ale to je širší nadmnožina (popíšeme dále). Nejvhodnějším českým ekvivalentem je jednotný vizuální styl, tj. soubor snadno rozeznatelných, originálních znaků - logo, firemní barvy, slogan atd. Grafické návrhy a zpracování firemního stylu Vám vytoříme v několika verzích a v budoucnu jej můžeme rozšiřovat a udržovat jednotu celého grafického pojetí.

Nevěnovali jste se zatím corporate image Vaší firmy pozornost? Od určité chvíle je velmi důležitá. My ji navrhneme a Vy se jí držte alespoň po určité časové období. Sami uvidíte výsledky.

Firemní identita

Na úvod je potřeba vysvětlit pojem firemní identity, abychom ho přímo nezamněňovali s firemním grafickým stylem.

Lidé si často pletou pojmy corporate image či corporate design s corporate identity (firemní identita). Poslední zmíněný termín je někdy nesprávně označený jako jednotný vizuální styl. Jde ale o soubor pravidel určujících vnější vystupování firmy i její vnitrofiremní vztahy. Je to tedy souhrn pravidel, které se netýkají pouze grafického projevu, ale i pravidel vystupování, způsobů prezentace, firemní policy, směrnic apod. Zatímco Corporate image se věnuje právě grafickému působení firmy a to především na venek.

Corporate image či corporate design - jednotný vizuální styl

  • Návrh prvků jednotného vizuálního stylu: Navrhneme a zpracujeme logo, produktové značky, merkantilní tiskoviny (vizitky, hlavičkové papíry, razítka...), venkovní prezentační materiály, polepy aut, informační a orientační systémy atd.
  • Zpracování grafického manuálu (design): Definujeme koncepci řešení, specifikujeme jednotlivé prvky s uvedením názvu příslušného souboru, připravíme rozměrová a sazební schémata, šablony pro kancelářské programy a rejstřík všech souborů.
  • Zpracování a produkce firemních a propagačních materiálů: Připravíme a zpracujeme firemní materiály (letáky, hlavičkové papíry, vizitky, brožury...), katalogy, publikace, knižní přebaly atd. Navrhneme potisk propagačních předmětů a vytvoříme CD romy, CD vizitky, booklety, reklamní inzerce a kampaně.
Zajišťujeme také:

Sjednoťte vizuální styl Vaší společnosti. Začněte návštěvou Ceníku a pak již u nás můžete nezávazně poptat corporate design.

Potřebujete-li od nás získat více informací, nebo nám zadat realizaci projektu...

kontaktujte nás

Více referencí z oblastíDTP a Design Tvorba webových stránek Výběrové