Klíčová slova a jejich význam

  1. Co je klíčové slovo?
  2. Proč potřebuji znát klíčová slova?
  3. Jak si najdu „svá“ klíčová slova?
  4. Jak a kde klíčová slova použít?
  5. Jak si ověřit, že byla klíčová slova vybrána správně?
  6. Závěrečné informace
1. Co je klíčové slovo?
Laicky řečeno, je klíčové slovo (či sousloví) takové slovo, které člověk zadá do vyhledávače, chce-li nalézt služby, které poskytujete.
Příklad: Pro Agionet jsou důležitá tato klíčová slova: programování, tvorba www, tvorba www stránek atd.

2. Proč potřebuji znát klíčová slova?
Vaše stránky by měly obsahovat hledáné fráze, které vyhledávají Vaši potencionální klienti, aby Vás mohli nalézt. Klíčová slova jsou jedním z faktorů hodnocených v rámci SEO a pracuje se s nimi napříč webovými stránkami v textech, názvech položek menu, názvech modulů. Jsou-li Vaše stránky z pohledu SEO dobře hodnoceny, dostáváte se na vyšší pozice ve vyhledávání.

3. Jak si najdu „svá“ klíčová slova?
Službu vytipování a analýzu klíčových slov Vám můžeme poskytnout nebo si klíčová slova můžete sestavit sami následujícícm způsobem:
3.1 Zamyslete se s tužkou a papírem v ruce, co by mohli lidé hledající Vaše služby (produkty) do vyhledávačů zadávat a vytvořte si seznam předpokládaných klíčových slov.
3.2 Musíte zjistit správnost Vašich předpokladů, což znamená zjistit na vyhledávači seznam.cz a google.cz vyhledávanost Vámi předpokládaných klíčových slov.
3.3 Do vyhledávacího pole seznam.cz napište Vámi zvolené slovo či sousloví – viz šipka na obrázku:
vyhledavac1 
3.4 Již při psaní slova či slov Vám bude našeptávač nabízet varianty, které jsou nejčastěji do vyhledávače zadávané – viz obrázek:
vyhledavac2

My jsme do vyhledávacího pole začali psát pro Agionet předpokládané klíčové sousloví: tvorba (www). A na obrázku se můžete všimnout, že našeptávač nám rovnou pod sebe seřadil podle častosti zadávání jednotlivé varianty klíčových sousloví: tvorba webových stránek, tvorba www stránek, tvorba webu atd. Dalo by se říci, že v tomto případě jsou pro nás zajímavé první tři nabízené varianty.

Tímto způsobem si můžete prověřit všechny Vámi předpokládaná klíčová slova a sousloví. 

3.5 V případě, že nevíte, které klíčové slovo nebo sousloví má větší váhu, resp. je pro Vás více výhodné, můžete využít nástroje „Statistika dotazu“, na který se dostanete následovně:

  1. Zadáte do vyhledávacího pole zvolené klíčové slovo nebo sousloví a odkliknete button Hledej.
  2. Objeví se Vám klasická stránka s vyhledanými odkazy a na jejím konci – viz obrázek níže, se můžete dostat do statistiky vyhledávání daného klíčového slova za poslední 3 měsíce a porovnat s jinými Vámi zvolenými klíčovými slovy.
vyhledavac3
3.6 Až si prověříte všechna svá klíčová slova ve vyhledávači seznam.cz, je dobré udělat to samé na google.cz. Tyto dva jsou v ČR nejpoužívanější a webové stránky optimalizujeme pro ně.
 
3.7 Takto si vytvoříte seznam zhruba 10 klíčových slov či sousloví, které budete používat na Vašich stránkách.

4. Jak a kde klíčová slova použít?
 
Jak jsme se zmínili výše, klíčová slova se dají použít a z pohledu SEO zúročit na různých místech Vašich www stránek. Než se vám pokusíme vysvětlit, jak a kde klíčová slova používat, je nutné si zapamatovat, že klíčová slova či sousloví nelze skloňovat nebo časovat! Musíme je používat přesně v takovém tvaru, v jaké jsme si je vytipovali pomocí vyhledávačů.
 
Příklad:
správně – Mezi činnosti Agionetu patří tvorba webových stránek.
špatně – Agionet se zabývá tvorbou webových stránek.

4.1 Klíčová slova v textu
Všechny texty na Vašich www stránkách by měly být psány tak, aby byly z hlediska SEO kvalitní, resp. validní. Texty by měly obsahovat Vaše klíčová slova a sousloví zakomponovaná do souvislého textu. Budete-li si tedy chystat texty, je dobré na toto myslet!
Příklad: Ačkoli se zaměřujeme především na elektronické novoročenky, svatební oznámení a promoční oznámení, můžeme vytvořit elektronická přání i k jiným příležitostem, jako je např. pozvánka na vernisáž, pozvánka na maturitní ples atd.
4.2 Klíčová slova v názvech položek menu
Klíčová slova můžeme použít i v názvech jednolivých položek menu, kategorií e-shopu atd.
Příklad menu:
klicova-slova-menu

Příklad kategorií e-shopu:

e-shop

4.3 Klíčová slova v názvech modulů
Modulem je např. rychlý kontakt, náhodný obrázek, bannery atd. I do jejich názvu můžeme dostat klíčová slova – příklad:
moduly
4.4 Klíčová slova v názvu domény
4.5 Klíčová slova v názvech obrázků

I obrázky se vyplatí nazývat klíčovými slovy, a to během jejich úpravy ještě před nahráním na www stránky. U názvů obrázků platí, že musí být bez diakritiky a jednotlivá slova musí být oddělena spojovníkem nebo mezerou.

Příklady názvu obrázku: letni-tabor-pro-deti-kouzelny-les; programovani_internetovych_aplikaci.


5. Jak si ověřit, že byla klíčová slova vybrána správně?

Existuje několik nástrojů, pomocí kterých se dá sledovat, zda jste vhodně zvolili klíčová slova a jaká se Vám vyplácí nejvíce. Agionet pro tyto účely používá nástroje Marketing Miner spolu s  Google Analytics, do kterého Vám můžeme dát přístupy, abyste mohli sledovat návštěvnost Vašich stránek. Jednou z funkcí tohoto nástroje je i sledování nejčastějších klíčových slov, přes které se návštěvníci dostali na Vaše stránky.


6. Závěrečné informace

Tak jak se vyvíjí náš jazyk, mohou se měnit i klíčová slova nebo se začnou používat jiná. Sledování klíčových slov a jejich využívání pro optimalizaci Vašich stránek je tedy průběžný a nikdy nekončící živý proces.

Pro pochopení významu klíčových slov z pohledu SEO doporučujeme přečíst si článek: Co je SEO?

Zpět na Péče o klienta

Copywriting

SEO Copywriting je neoddělitelnou součástí obsahového marketingu (content marketing). Cílem ...

Potřebujete-li od nás získat více informací, nebo nám zadat realizaci projektu...

kontaktujte nás

... a co o nás říkají naši klienti?