IT slovníček určený široké veřejnosti

Náš minislovníček IT pojmů je určen především Vám, kteří nejste z oblasti počítačových znalců. Pokud už jste nuceni se touto oblastí zabývat, chcete jistě alespoň trochu rozumět jazyku tohoto podivného kmene tzv. ajťáků. Pokusíme se co nejlidštějším způsobem přiblížit, co vše pro Vás v rámci tvorby webových stránek uděláme.

Pokud se tedy budeme bavit o tvorbě webu, můžeme společně zcela jistě narazit na několik následujících pojmů:

Internet

Internet je celosvětová počítačová síť, sloužící především k výměně dat a informací v jejich nejrůznějších podobách. K přístupu na internet je zapotřebí pokrytí signálem internetu (např. jako pokrytí sítě u mobilů) a vhodné zařízení, jako PC, notebook, mobil s internetovým prohlížečem.

Internetový prohlížeč

Jedná se o program či aplikaci, jejímž úkolem je převádět data šifrovaná ve dvojkové soustavě do srozumitelné podoby pro jeho uživatele. Místo nepřehledné soustavy jedniček a nul díky prohlížeči vidíte uspořádané a čitelné texty, obrázky, videa, grafiku apod. Mezi nejznámější a také nejpoužívanější internetové prohlížeče patří Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera a Safari.

IT

IT je zkratka pojmu „Information Technology“ neboli česky „informační technologie“. Jedná se především o služby a zařízení umožňující výměnu informací a dat. Do IT patří např. počítače, internet, mobilní telefony apod. IT čím dál více proniká do každodenního života, ať chceme nebo ne. Moderní civilizace a IT zkrátka patří neodmyslitelně k sobě.

Web

Web, zkrácená podoba pojmu „World Wide Web“, známějšího spíše jako „www“. Jde o systém vzájemně propojených dokumentů, které jsou přístupné na síti jménem internet. Díky webu je možné procházet jednotlivé stránky, hledat informace nebo jen tak pro zábavu brouzdat. Jednoduše řečeno – to, co si právě prohlížíte a čtete, je web, ne internet. Internet je pouze nositel webu.

Webhosting

Hlavní důvod, proč využívat webhosting, je nutnost umístění Vašich stránek na fyzické zařízení – server. Stránky samotné musí být někde uložené na zařízení připojeném k internetu, aby byly přístupné. V rámci webu pak bude při požadavku na tyto stránky žádost přesměrována právě na náš server, kde se Vaše webové stránky nachází, a uživatel si je následně může pohodlně prohlížet. Samozřejmě, že existují i tzv. free-hostingy, které poskytují omezený prostor zdarma. Při jejich využívání ale přicházíte o doprovodný servis a uživatelskou ochranu zaručující stále přístupný server bez chyb a navíc zabezpečený proti vniknutí neoprávněných osob.

Doména

Internetová doména (doménové jméno) je jednoznačné jméno (identifikátor) počítače nebo počítačové sítě připojené do internetu. Příkladem doménového jména je agionet.cz.

SEO optimalizace

Neboli „Search Engine Optimalization“. Úkolem SEO je pomocí různých nástrojů a taktik, jako jsou klíčová slova, pagerank, linkbuilding apod., dostat danou webovou stránku na přední příčky ve výsledcích vyhledávání ve vyhledávačích, především Seznamu a Google, neboť jsou nejpoužívanější.

SEM optimalizace

Stejně jako SEO má SEM („Search Engine Marketing“) svoji spojitost s vyhledávači. SEM je nadřazeno SEO, tzn. že SEO je součástí SEM, nikoli naopak. Mimo SEO sem patří také PPC kampaně, placené odkazy a kontextová reklama.

PPC kampaň

PPC je zkratkou názvu „Pay Per Click“, česky „plať za klik“. Jedná se o jednu z nejefektivnějších forem reklamy na internetu. Zadavatel reklamy při využití nástroje PPC platí pouze za přesměrování na svoje stránky, tedy za vyvolání akce, ne za pouhé zhlédnutí. Největšími poskytovateli PPC u nás je Seznam se službou Sklik a Google s AdWords.

DTP

S produkcí DTP neboli „Desktop Publishing“ se setkáváme každý den, aniž bychom si to uvědomovali. V rámci DTP probíhá návrh, příprava a realizace tiskových materiálů, jakými jsou plakáty, billboardy, letáky, vizitky, ale i časopisy, noviny a ostatní tiskoviny.

Flash

Flash je technologie umožňující vnést pohyb do obrázků – animaci v rámci webových stránek. Pro využívání flashe je potřeba mít nainstalovaný příslušný doplněk ve Vašem internetovém prohlížeči (většinou se tak děje automaticky). Nejčastější využití technologie flash je v animacích v rámci stránek a on-line sledování videa (YouTube, Stream, …).

HMTL5

Nová verze značkovacího jazyka HTML sloužícího pro tvorbu webových stránek. Oproti předchozí verzi HTML4 z roku 1997 přináší podstatné změny, přičemž mezi nejdůležitější patří přímá podpora přehrávání multimédií v prohlížeči a podpora pro aplikace, které fungují i bez připojení k Internetu.

Redakční systém

Redakční systém v rámci webových stránek umožňuje plnění jejich obsahu bez nutnosti znát programovací jazyk HTML, ve kterém jsou stránky napsány. Jde o uživatelsky přívětivou, na ovládání jednoduchou nadstavbu umožňující aktualizovat obsah webových stránek i lidem s menší znalostí ovládání PC a internetu.

Joomla

Joomla je redakční systém, který spadá do kategorie open-source. Jde o jednoduchý redakční systém s velmi nízkou pořizovací cenou, snadnou ovladatelností a velkou možností přizpůsobení klientovi. Joomlu používáme v Agionetu u zakázek na weby s využitím redakčního systému.

Open-source

Pokud je u nějaké aplikace uvedeno, že se jedná o „open-source“, znamená to, že její zdrojový kód, jakási duše aplikace, je poskytován zdarma. Každý si ji může zcela legálně a zdarma stáhnout, upravit podle sebe a i tyto své úpravy dále šířit, dokonce komerční, zpoplatněnou formou. Výhoda open-source tedy spočívá v nulové pořizovací ceně základu, popř. v řádově nižší pořizovací ceně rozšíření pro tuto aplikaci, než je tomu u celkově zpoplatněných aplikací.

ERP

Ve firemním prostředí poslední dobou často zmiňovaná zkratka ERP („Enterprise Resource Planning“) v sobě ukrývá označení podnikového informačního systému. Tento systém zpravidla shromažďuje specializované aplikace pro logistiku, účetnictví, výrobu, controlling, lidské zdoje, vývoj a mnoho dalších „pod jednu střechu“ s možností jejich ovládání z jednoho místa a s velmi podobným uživatelským prostředím. Není tedy třeba pro správu agendy mít pro každou oblast otevřenou jinou aplikaci lišící se vzhledem, způsobem ovládání atd.

Dolibarr

Dolibarr je open-source ERP systém, pro který jsme jako Agionet doprogramovali několik užitečných součástí, doplňků, které posouvají jeho efektivitu do vyšších sfér. Jedná se především o vyspělý modul půjčoven a pokročilý kalendář.

Sociální síť

Fenomén posledních 2, 3 let, to je sociální sít. Jedná se o internetovou službu určenou pro vzájemnou komunikaci uživatelů internetu mezi sebou. Zde se technologie snaží nahradit lidský kontakt v uspěchané moderní době, a to za pomoci internetu. Nejznámější sociální sítí je bezesporu Facebook.

Facebook

Facebook je největší sociální síť současnosti. Byla vytvořena pro udržování sociálních, mezilidských kontaktů v dnešní uspěchané době. V rámci Facebooku si udržujete své známé, přátele stále v kontaktu, víte, co se děje v jejich a Vašem okolí, a sdílíte mezi sebou nejrůznější informace a dokumenty. Může jít o krátká sdělení, odkazy na zajímavé stránky, fotky, videa apod.

Instagram

Instagram je místo, kde lidé sdílí svoje fotografie ze života, ale také nejrůznější videa a momenty. Mají možnost využít nespočet filtrů a úprav. Formát fotografie je čtverec. Profesionální influenceři si tvoří na svém tzv. feed, což je designové sladění fotek do jedné barvy či se stejným odstínem. V dnešní době je hojně využíván jako místo pro relativně levnou reklamu

Twitter

Twitter je další sociální síť. Je tvořena mikroblogovací platformou, což znamená, že v rámci Twitteru posílají jeho uživatelé tzv. tweety (zpráva o 140 znacích). V rámci Twitter můžete odebírat tyto tweety od jakéhokoliv veřejného uživatele, ale zároveň on od Vás odebírat nemusí. Twitter je oblíbený především v žurnalistice a IT.

Corporate design

Corporate design, firemní design, je soubor „poznávacích znamení“, podle kterých Vás Vaše okolí může jednoznačně identifikovat. Mezi tato poznávací znamení patří např. logo, slogan, font používaného písma Vašich tiskovin, barvy, které používáte v rámci svých komunikačních materiálů aj. Z toho tedy vyplývá, že tvorba kvalitního, snadno rozpoznatelného a navíc líbivého Corporate designu není vůbec jednoduchá záležitost. V Agionetu proto, stejně jako i ostatním produktům, věnujeme Corporate designu spoustu pozornosti ve snaze vytvořit profesionální dílo, které je zároveň originální a vystihuje klientovy představy.

Affiliate

V rámci affiliate nejde o nic jiného než o novou podobu systému vyplácení provizí za zprostředkování obchodu. Většinou se tak děje odkazem na poskytovatele produktů a služeb přímo z Vašich stránek. Jedná se o transparentní způsob, jakým lze vydělávat více s využitím Vašich stávajících webových stránek spolu s obchodními schopnostmi.

Banner

Nejčastější použití banneru je pro účely reklamy. Jedná se povětšinou o pravidelnou plochu obsahující buďto statické nebo animované reklamní sdělení, kde po kliknutí na banner budete přesměrováni na příslušný web s bližšími informacemi o propagovaném produktu. Bannerů je několik druhů lišících se velikostí, umístěním v rámci stránky i svým chováním. Banner jako takový lze úspěšné používat i v rámci vlastních stránek pro zviditelnění Vašich produktů a nabídek.

Zpět na Rádce

Potřebujete-li od nás získat více informací, nebo nám zadat realizaci projektu...

kontaktujte nás