Programování zdravotnických aplikací - Lékařská fakulta, MESS

Věděli jste, že Lékařská fakulta v Plzni byla založena dekretem prezidenta republiky v roce 1945 jako pobočka původní Lékařské fakulty Univerzity Karlovy? A právě pro tuto prestižní instituci od roku 2012 dlouhodobě pracujeme na různorodých projektech pro jednotlivé katedry, které slouží pro výukové účely. Jednalo se o jednotlivé natáčení, focení, vývoj eLearningový aplikací. Z oblasti programování jsme vytvořili několik flashových výukových animací a prezentací - postupné přibližování detailu poškozené čočky oka, CT rentgenové snímky páteře a jejich snadné zobrazení a další.

Jedním z největších projektů, které jsme pro LF Univerzity Karlovy v Plzni připravili se nazývá MESS a zabývá se sběrem a vyhodnocováním statistických údajů ve zdravotnictví sloužícím k vylepšení péče o pacienty. Jedná se o serverové řešení pro mezinárodně certifikované dotazníky, do kterých se pomocí tabletové aplikace sbírají data přímo u pacientů a přes Wifi jsou pak odesílána k vyhodnocení. Na projektu je skvělé, že informace zadané pacienty se dostávají k lékařům, kteří je mohou vyhodnotit a případně změnit medikaci či postupy, ale ještě dále se data předávají vědeckým pracovníkům, kteří na větším počtu statisticky ověřených dat mohou dělat další výzkumy a závěry.

Zadání tedy znělo - vytvořit uživatelsky příjemný, robustní a bezpečný systém, který by nahradil v současnosti používané papírové i „excelové“ dotazníky.  A tak vznikla aplikace MESS, která umožňuje rychlejší, bezpečnější a pohodlnější zpracování dat. Vyhodnocené výsledky jsou ihned k dispozici on-line.

Každé zdravotnické zařízení, které pracuje se systémem MESS, má pak k dispozici svůj lokální server, který komunikuje se serverem centrálním a klientskou stanicí (tablety), na které probíhá vyplňování dotazníku pacientem.

Klientskou stanici tvoří tablet se systémem Android, který obsluhuje zdravotnický personál a který se synchronizuje se svým nadřazeným serverem prostřednictvím bezdrátové sítě. Systém udržuje přehled o tom, který dotazník má konkrétní pacient vyplnit a po dokončení data odesílá na server. Dotazníková aplikace je vytvořena s ohledem na intuitivní a pohodlné uživatelské prostředí tak, aby jeho vyplnění zvládl samostatně či s asistencí sestry každý pacient.

Na serverové části aplikace je řešeno vytváření samotných dotazníků, jejich automatická distribuce na jednotlivá lékařská zařízení a následně sběr získaných dat směrem od pacienta k centrální databázi. Sebraná data jsou poté uložena pro další zpracování a statistické vyhodnocení. Na této úrovni bylo důležité vyřešit anonymitu dat a také bezpečnost přenosu informací mezi centrálním serverem a jednotlivými zařízeními, kde se sběr dat uskutečňuje.

Projekt MESS je vytvořený na platformě PHP Nette a Android, má přehledný design a snadné ovládání.

Oblasti spolupráce:  video natáčení a střih, grafika, fotografie, multimediální prezentace, programování ve Flashi, programování PHP+MySQL, programování Android, systémové Linux řešení, projektové řízení

"Díky projektu MESS mohou pacienti vyplňovat na tabletu přehledný formulář, který přenáší data na server kliniky. Zde mohou doktoři reagovat na vyplněné připomínky pacientů a případně změnit medikaci, či způsob léčby. Následně anonymní data přecházejí na server Lékařské fakulty, kde dochází k hlubší statistice a vyhodnocení účinnosti medikamentů a způsobu léčby. Tento systém jsme již připravili na více klinikách k instalaci."