Škoda Machine Tool - webdesign, marketing, poradenství, SEO

Nový web vznikl díky úzké spolupráci s marketingovým a obchodním týmem a tak splňuje požadavky na kvalitní prezentační web tak významné společnosti. Při tvorbě webu jsme kladli důraz na přehlednost a silný vizuální dojem. Společnost Škoda Machine Tool a.s. patří mezi přední výrobce mohutných obráběcích zařízení. V roce 2017 dodala největší obráběcí stroj na světe a zároveň spustila nový přehledný web ve třech jazykových mutacích

Použité technologie: CMS Joomla, PHP, Json, CSS3, HTML5

www.skodamt.com 


Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com

"Práce na novém webu jsme začali správně mnoha konzultacemi, analýzami a strategickým managementem. Hned z počátku jsme definovali cílové návštěvníky webu (perzóny). Rozmýšlelo se správné působení na návštěvníka a "nálada" homepage. Připravoval se obsah. Wireframe rozhodlo o umístění hlavních bloků a to nejen na homepage, ale i na podstránkách kategorií a detailu produktů. Výsledná finalizační procedura vtiskla webu i skrytou profesionální kvalitu."

www.skodamt.com