Veletrh pracovních příležitostí - velkoplošná reklama, web, tiskoviny

Hlavním cílem veletrhu je navázání kontaktu a spolupráce mezi studenty a absolventy Západočeské univerzity v Plzni a českou i zahraniční firemní sférou.

Každý rok pravidelně připravujeme pro Veletrh pracovních příležitostí ZČU grafickou podobu velkoplošné reklamy, web bannerů, letáků, poutačů a také animaci na LCD panel. Reklama je vidět po celé Plzni.  Náš rozsah prací v novém ročníku obsahoval vytvoření nového motivu s postavičkou jménem František (autorem je náš grafik David Lerach) a grafickou přípravu pro tiskové materiály a velkoplošnou reklamu. Aktualizovali jsme i grafiku webu veletrhu a vytvářeli webové bannery pro propagaci akce v internetových kampaních. Staráme se o o pravidelnou údržbu webových  stránek a jejich další zlepšování v oblasti SEO. 

Tvorba webových stránek byla zaměřena na kompletní redesign (včetně vytvoření a nakreslení nového maskota v několika pozicích) a dále též vytvořit snadné administrační rozhraní pro editory.

Vlastní web stránky: veletrh.zcu.cz

"Pro Veletrh pracovních příležitostí řešíme komplet grafické práce - od návrhu maskotů, plakátů, velkých bilboardů až po webové stránky a tvorby animací pro velké LCD projekce. www.veletrh.zcu.cz"

veletrh.zcu.cz