MESS – projekt Lékařské fakulty UK v Plzni

Projekt MESS, vytvořený na platformě Nette a Android pro plzeňskou Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy, se zabývá sběrem a vyhodnocováním statistických údajů ve zdravotnictví.

Zdravotnická zařízení po celém světě zajišťují statistické údaje, týkající se průběhu léčby různých diagnóz, které získávají prostřednictvím dotazníků od svých pacientů. Formou odpovědí na dotazníkové otázky získávají lékaři statistické výsledky, které poté slouží k dalšímu rozvoji v oboru a zkvalitňují lékařskou péči. Sběr dat se v současnosti děje převážně papírovou formou, která nese riziko vzniku chyb i ztráty soukromí pacienta.

Zadáním klienta bylo vytvořit uživatelsky příjemný, robustní a bezpečný systém, který by nahradil v současnosti používané papírové i „excelové“ dotazníky. Tento systém pak umožní rychlejší, bezpečnější a pohodlnější zpracování dat. Uživatelům systému jsou pak vyhodnocené výsledky k dispozici on-line.

Na serverové části aplikace je řešeno vytváření samotných dotazníků, jejich automatická distribuce na jednotlivá lékařská zařízení a následně sběr získaných dat směrem od pacienta k centrální databázi. Sebraná data jsou poté uložena pro další zpracování a statistické vyhodnocení. Na této úrovni bylo důležité vyřešit anonymitu dat a také bezpečnost přenosu informací mezi centrálním serverem a jednotlivými zařízeními, kde se sběr dat uskutečňuje.

Každé zdravotnické zařízení, které pracuje se systémem MESS, má pak k dispozici svůj lokální server, který komunikuje se serverem centrálním a klientskou stanicí, na které probíhá vyplňování dotazníku pacientem.

Klientskou stanici tvoří tablet se systémem Android, který obsluhuje zdravotnický personál a který se synchronizuje se svým nadřazeným serverem prostřednictvím bezdrátové sítě. Systém udržuje přehled o tom, který dotazník má konkrétní pacient vyplnit a po dokončení data odesílá na server. Dotazníková aplikace je vytvořena s ohledem na intuitivní a pohodlné uživatelské prostředí tak, aby jeho vyplnění zvládl samostatně či s asistencí sestry každý pacient.

Realizované práce pro naše klienty (reference) jsme rozdělili do následujících kategorií: