Mezinárodní letní  jazyková škola ZČU v Plzni – webaplikace MLJS

Naprogramování velkého webapp systému pro správu agendy Mezinárodní letní jazykové školy (MLJŠ) – International Summer Language School (ISLS) – akce s mezinárodním přesahem, kterou pořádá Západočeská univerzita v Plzni.

Mezinárodní letní jazyková škola při ZČU vznikla v roce 1990. Za 30 let svého fungování potřebovala organizační systém, který byl zpočátku řešen různými Excel tabulkami apod.  Analýza pro nový robustní webový systém byla vytvořena cca 2017, ale programování probíhalo až v roce 2019 a po podivném roce 2020 byl systém do provozu nasazen v roce 2021.

MLJŠ patří mezi nejvýznamnější a nejnavštěvovanější akce s mezinárodním přesahem, které ZČU pořádá. Jazykové kurzy jsou vedeny kvalifikovanými lektory včetně rodilých mluvčích, a to neformální, zábavnou formou. Účastníci se nejen zdokonalí v komunikaci v cizím jazyce, ale zažijí i mnoho zábavy a navážou nová přátelství. Díky účasti zahraničních lektorů se na ZČU sejde pestrá mezinárodní společnost.

www.isls.zcu.cz

Realizované práce pro naše klienty (reference) jsme rozdělili do následujících kategorií: