NILAN – agenda výjezdů

Naprogramování webových formulářů a jejich zpracování, zobrazení dat na mapovém podkladu pro společnost NILAN s.r.o. Webová aplikace slouží k plánování a realizaci výjezdů techniků (viz naše reference Nilan – aplikace pro techniky) na servisní prohlídky a řešení dalších požadavků klientů. Zjednodušeně to funguje přibližně takto:

  • V kanceláři u administrativních pracovníků se shromažďují požadavky na servis, opravy, rozšiřování apod. Nějaká data o pravidelných či plánovaných prohlídkách dodá i interní systém.
  • Servisní pracovníci dostanou přehled výjezdů a konkrétní denní plán (na týden dopředu), kam zajet, co opravit/zkontrolovat. Tato data se jim automaticky zobrazí na jejich tabletech.
  • Když servisní pracovník u zákazníka provede požadovanou údržbu, zapíše ji do formuláře na tabletu, nechá zákazníka zkontrolovat a doplnit podpis.
  • Data se ihned automaticky přenesou do centrálního serveru, kde k nim již mají zase přístup administrativní pracovníci, kteří mohou navazovat na práci technika a případně vystavit i fakturu atd.
  • Aplikace je doplněna o mapový systém, a tak se v ní dobře plánuje cesta techniků.

V aplikaci se využívá přenosů dat z externích systémů (XML), API na Google Maps atd.

www.nilan.cz

Realizované práce pro naše klienty (reference) jsme rozdělili do následujících kategorií: