Dotykové systémy - multimediální realizace v Nečtinech

Jedná se o ambiciózní projekt, který spojuje moderní technologie s fyzickými exponáty, tak aby člověk měl z návštěvy ucelený dojem a co nejlepší zážitek.

Poslední červnový den roku 2012 bylo poprvé otevřeno Regionální muzeum v Nečtinách pro veřejnost. Toto muzeum se neskládá jen z pouhého infocentra, prostorového modelu Nečtin a vystavení pár kousků z historie obce. Naopak, jedná se o ambiciózní projekt, který spojuje moderní technologie s fyzickými exponáty, tak aby člověk měl z návštěvy ucelený dojem a co nejlepší zážitek.

My jsme znalost Nečtinska měli z minulého projektu, kdy jsme připravovali prezentaci na CD s titulem Nečtiny - obec roku 2002 a tak jsme mohli snadno navázat a zkušenosti využít i pro větší a složitější multimediální realizaci muzea.

Celkové prostorové rozložení tohoto muzea měla na starosti společnost Film Dekor, která se specializuje na tvorbu jak filmových dekorací, tak i výstav a prezentací. Právě tato firma stojí za plastickým 3D modelem Nečtinska a nebo vytvořením loutek v životních velikostí. Naše studio Agionet s.r.o. pro společnost Film Dekor dodával hardwarové a softwarové řešení tohoto velkého projektu. Jednalo se o několik dílčích a především různorodých dodávek, které bychom vám rádi představili.

V první řadě jsme museli oživit 3D model Nečtinska, aby spolupracoval s námi vytvořeným dotykovým systémem. O Nečtinách existuje spousta materiálů a ta dala vzniknout myšlence propojit dotykový systém nejen s plastickým modelem krajiny, ale i s projektorem. Ve chvíli, kdy se chce návštěvník dozvědět více o  historii některého objektu nebo části krajiny, rozsvítí se LED dioda na plastickém modelu krajiny a na promítací plátno se spustí projekce fotografií, videí a animací, kde se zobrazuje historie, současnost nebo přírodní zajímavosti krajiny. Zároveň je tento prezentační program jednoduchý na správu a editaci.

Dalším velkým úkolem bylo „rozmluvení” loutek v četnické stanici. K sepsání scénáře jsme oslovili specialisty z plzeňského divadla Alfa a následně byl tento vtipný rozhovor nahrán jejich herci. Tato hlasová smyčka se díky čidlu pohybu spustí při příchodů návštěvníků do místnosti a začíná otevřením dveří, kvokáním slepic (což návštěvníky často “vyplaší” :-) a následným rozhovorem.

Pro dotvoření komplexní prezentační tvorby jsme vytvořili 3D model krajiny a vesnic, animaci přeletu nad významnými objekty Nečtinska a videofilmové spoty v HD kvalitě.Těchto 12 krátkých filmů bylo věnováno jednotlivým vesnicím, které spadají pod obec Nečtiny a dohromady tvoří jeden ucelený film. Natočení a následnou postprodukci realizoval náš tehdejší kolega Petr Válek, který má zkušenosti z natáčení CykloToulek a dalších produkcí vysílaných i v České televizi.

Spolupráci jsme završili celkovým dodáním hardwaru, multimediálního vybavení, softwaruinstalací všeho v prostorách muzea. Zaučili jsme obsluhu a jednou ročně provedeme kontrolní návštěvu tohoto překrásného kraje.