25. Veletrh pracovních příležitostí ZČU v Plzni – redesign 2020

Webové stránky pro Veletrh pracovních příležitostí při Západočeské univerzitě v Plzni jsme poprvé vytvářeli v roce 2015 na redakčním systému Joomla! a nyní nastal vhodný čas pro redesign.

VPP při ZČU v Plzni organizuje Stavovská unie studentů (SUS) ZČU v Plzni. Jeho smyslem je propojit studenty a absolventy ZČU v Plzni s českou i zahraniční firemní sférou.

www.veletrh.zcu.cz

Realizované práce pro naše klienty (reference) jsme rozdělili do následujících kategorií: