automatic NBSP for Czech (typografie)
automatic NBSP for Czech (typografie)

automatic NBSP for Czech (typografie)

Plugin, který nenechá na konci řádku samostatné písmenko.
Předložku či spojku pevně propojí nedělitelnou mezerou s následujícím slovem.

Zalomení řádků a nevhodné výrazy na jejich konci

Při úpravě textů by na některých místech nemělo dojít k zalomení řádku, aby text plynule navazoval, jeho členění bylo přehledné a čtení pohodlné.

Jednopísmenné předložky a spojky jako jsou např. u, k, o, s, v, z, a, i se nikdy nenechávají na konci řádku samostatně. Nejčastějším řešením je oddělení předložky na nový řádek pomocí enteru – a to je chyba!

Pro pevné spojení předložky s následujícím slovem (pro společné zalomení řádku) se používá tzv. pevná mezera, kterou napíšete pomocí klávesové zkratky Alt+0160. V HTML kódu je pro napsání pevné mezery potřeba tzv. HTML entita, která vypadá takto: “. 

Náš plugin řeší základní problémy s ...

Manufacturer:
Agionet, Jiří Hlaváč
SKU:
1002
Serial Number:
1002
Price (excl. tax)
€ 500,00
VAT (DPH) (21%)
€ 105,00
Price (incl. tax)
€ 605,00

 

Řádek se nemá zalomit v mezislovních mezerách, které jsou užity:

 • ve spojení neslabičných předložek k, s, v, z s následujícím slovem, např. k mostu, s bratrem, v Plzni, z nádraží,
 • ve spojení slabičných předložek o, u a spojek a, i s výrazem, který po nich následuje, např. u babičky, o páté,
 • pro členění čísel, např. 2 500, 1 000 000, 25,325 23,
 • mezi číslem a značkou, např. 50 %, § 23, # 26, * 1921, † 2000,
 • mezi číslem a zkratkou počítaného předmětu nebo písmennou značkou jednotek a měn, např. 5 str., 8 hod., s. 53, č. 9, obr. 1, tab. 3, 100 m², 10 kg, 16 h, 19 °C, 1 000 000 Kč, 250 €,
 • mezi číslem a názvem počítaného jevu, např. 500 lidí, 365 dní, 10 kilogramů, strana 2, tabulka 3, 5. pluk, 8. kapitola, II. patro, Karel IV.,
 • v kalendářních datech mezi dnem a měsícem, rok však lze oddělit, např. 21. 6. | 2013, 16. ledna | 1972,
 • v měřítkách map, plánů a výkresů, v poměrech nebo při naznačení dělení, např. mapa v měřítku 1 : 50 000, poměr hlasů 5 : 3, 10 : 2 = 5,
 • v telefonních, faxových a jiných číslech členěných mezerou, např. +420 800 123 987, 723 456 789, 800 11 22 33,
 • ve složených zkratkách, v ustálených spojeních a v různých kódech, např. a. s., s. r. o., mn. č., př. n. l., T. G. M., PS PČR, FF UK, ČSN 01 6910, složené zkratky a označení se v případě nutnosti doporučuje dělit podle dílčích celků, např. ÚJČ | AV ČR, ČSN | EN | ISO 9001 (nikoli *ÚJČ AV | ČR, *ČSN EN ISO | 9001),
 • mezi zkratkami typu tj., tzv., tzn. a výrazem, který za nimi bezprostředně následuje, např. tzv. klikání,
 • mezi zkratkami rodných jmen a příjmeními, např. Fr. Daneš, M. Těšitelová –⁠ připouští se však oddělit příjmení od vypsaného jména, např. František | Daneš, Marie | Těšitelová,
 • mezi zkratkou titulu nebo hodnosti uváděnou před osobním jménem, např. p. Čečetková, mjr. Veselý, Ing. Poliaková –⁠ lze však oddělit titul a rodné jméno od příjmení, např. Ing. Ivana | Poliaková.
Verze Joomly
3.9.x a starší
Autor
Jiří HLaváč
Vývoj započal
2016
Poslední úpravy
2019-10-14
Aktuální verze modulu
3.0.1
 
Powered by Phoca Cart