Specialista na WEB
od 1999

Podnikatelské nápady zdarma

Velice dlouhou dobu přemýšlíme o realizaci různých námětů v oblasti IT (SW i HW) – portálové weby, internet projekty – ale protože času je málo a práce hodně, u většiny z nich nedošlo ani k náznakům uskutečnění. Ty šťastnější plány jsme zrealizovali a máme je v sekci: Vlastní projekty společnosti Agionet. Ale na těch dalších cca 50 záměrů nedošlo, a proto se budeme snažit je zde postupně zveřejnit a dát vám je bezplatně k uskutečnění jako podnikatelský projekt nebo některé nápady se mohou hodit pro studentskou seminární či diplomovou práci.

Když se vám některý z námětů bude líbit, klidně si ho osvojte a zkuste zrealizovat

Neděláme si žádné nároky na know-how, licence či autorská práva. Pokud však něco zrealizujete, dejte nám o tom vědět, abychom buď nápad stáhli, nebo alespoň informovali budoucí zájemce, že se o jeho provedení už někdo pokusil, a tak by bylo dobré se s vámi třeba spojit, abyste si nekonkurovali.

Jsme nakloněni i spolupráci na vývoji některých projektů

nebo vám můžeme pomoci s vysvětlením myšlenky nebo počáteční zadávací studií či analýzou. Ale protože živíme rodiny, tyto práce už budou muset být nějak hrazeny (finančně, protislužbou, někdy vlídným slovem :-) Moc by se nám líbilo, kdyby někdo přišel s investičním kapitálem a řekl by: „Zde jsou 2 miliony korun, které chci investovat do vybraného nápadu a chci ho dělat s Agionetem“. Takovéto nabídce asi podlehneme ;-) Některé náměty jsou menší a mohou být využity ve škole jako zadání pro semestrální či maturitní práci, IT projekt nebo diplomovou práci. Když toto učitelům a studentům pomůže, budeme mít také radost. Už se nám určitá spolupráce se středními školami povedla, a to jak zadáním a obhajobou maturitní či absolventské práce, tak povinnou praxí studentů (např. Nerudovka Plzeň, SPŠE Plzeň, Zámeček Plzeň–Křimice, Střední škola Horažďovice, …).

A pokud jste se sem na tuto webstránku dostali z důvodů zveřejnění/uplatnění vaší idey, kterou chcete dát lidem k dispozici zdarma, kontaktujte nás na e-mail: napady@agionet.cz a my vám námět zveřejníme nebo třeba domluvíme nějaké spojení s možností realizace.

Seznam návrhů/projektů:

Hotelová služba – webaplikace (zadání projektu)

Elektronický hotelový recepční, portýr i noční vrátný :-) Vše v elektronické podobě dostupné z hotelového pokoje.

Tematické fotografické kalendáře se soutěží – webaplikace

Přes celý rok sbírat fotografie (v souborech) od různých autorů na různá/é vyhlášená/é témata nebo oblasti a koncem října vyhodnotit ty nejlepší (třeba lidovým hlasováním). Potom zajistit tisk kalendáře či fotografie na…

Brandi – logomanuál a webportál servis

Webová služba pro ukládání grafických „objektů“, které jsou součástí corporate designu konkrétní společnosti (logo, maskot, vzor vizitky, hlavičkový papír, nabídkový dokument, leták, katalog… vizuály používaných produktových brandů, …) na jednom „soustředěném“…