Specialista na WEB
od 1999

Webdesign  a prezentace - AGIONET s.r.o.

Péče o klienta + full servis

Každý vyžaduje jiný typ spolupráce. Péče o klienta je pro nás důležitá, a proto vám dáváme vybrat z více možností...

  • Jste člověk, který připraví přesné zadání a předá ho k vytvoření?
    Nebo byste přivítali pomoc s přípravou podkladů, využili naše know-how a nechali si připravit i zadání?
  • Vyžadujete možnost zasahování do projektu i v jeho průběhu (agilní vývoj)?
    Nebo se nechcete o nic starat, zadat jen vodící kritéria a získat prezentaci na klíč?

Umíme vyjít vstříc různým požadavkům klienta

Umíme vyjít vstříc různým požadavkům klienta, ale protože je pro nás výsledek společné práce velmi důležitý, máme také svá kritéria pro vývoj projektu a nároky na zadavatele. Požadujeme aktivní součinnost při přípravě projektu a ve fázích schvalovacích. V ostatních etapách můžeme vyvíjet samostatně a předkládat jen klíčové fáze k posouzení. Naopak některé klienty zapojujeme přímo do vývoje, protože to chtějí. Dostávají přístup do našeho projektového manageru, zadávají úkoly, píší poznámky, testují. Říká se tomu agilní řešení projektu a často se dosahuje celkově lepších výsledků. Je to však náročnější pro zadavatele i pro nás. Proto cena vývoje bývá o něco vyšší (někdy výrazně vyšší), ale výsledky vývoje o hodně lepší. Je také samozřejmé, že čím více práce necháte na nás, tím více zaplatíte. V oblasti webové tvorby a designu poskytujeme FULL SERVIS

Prubeh vyvoje projektu

Chcete-li levný web či projekt, tak budete muset hodně práce připravit sami, dodat co nejlepší zadání, texty, fotky, rychle reagovat na schvalovací akce apod. Naopak, pokud můžete do vývoje investovat více financí, můžeme vás více "obletovat", doporučovat, přicházet s nápady, ...

Požadujeme aktivní součinnost

při přípravě projektu a schvalování.

abychom projekt vytvořili kvalitně a v termínu.  
 

Součinnost zadavatele je též velice důležita pro dodržení termínů realizace projektu. Pokud klient nedodává potřebné materiály a nespolupracuje na schvalovacích procesech, vyhrazujeme si právo uzavřít přidělené časové okno pro jeho projekt a po dodání materiálů znovu projekt otevřít teprve až na něj dojde řada = až zase budou volné pracovní kapacity. Projekt se nejen protahuje, ale může se též prodražit, protože pracovníci si musejí po nějaké době znovu připomínat navrhnuté řešení, kam se projekt dotáhl, aktualizovat komponenty, atp.

„Existují lidé, kteří umějí zvládat více věcí současně. Je to obdivuhodné, ale dlouhodobě je efektivnější, když člověk zvládá jednu věc po druhé. Umožňuje mu to věnovat plnou pozornost každé z nich, pamatuje si dobře všechny detaily a v celkovém souhrnu je to stoprocentně hotové, není třeba se k tomu vracet.“ 
- Pavel Ranc, z brožury Jak získat čas?
A podobně je to u nás v Agionetu - když se kodér/grafik může plně věnovat jednomu projektu a má k dispozici všechny zdroje i součinnost zadavatele, tak si pamatuje všechny zásahy a projekt dodělá rychle a bez nutnosti se k některým věcem vracet i pětkrát. Projekt se tak zbytečně neprodražuje.

Staráme se o předávání informací z našeho oboru

Snažíme se pro vás napsat zajímavé články, které vysvětlí některá složitější témata z oblasti IT, webu a internetu. Ty zařazujeme buď do kategorie BLOG nebo RÁDCE. Založili jsme též kategorii Video návody (tutoriály, manuály). S nástupem GDPR a tvorbou více eshopů jsme prohloubili spolupráci s právníky a můžeme pro naše klienty nabídnout služby advokátky, která zajistí, aby všechny právní náležitosti byly na webu správně. Jedná se především o již zmíněné GDPR, Cookies info, Všeobecné obchodní podmínky atd.

Agionet ebook ikonka 64pxStáhněte si náš ebook na téma: Úklid a vylepšení webu v PDF