Grafický design

od loga po corporate design

Úspěšná firma by měla být jednoznačně identifikovatelná = rozpoznatelná. Právě k tomuto účelu slouží tzv. „corporate design“. Nadmnožinou těchto termínů je „corporate identity“, česky „firemní identita“. Nejvhodnějším českým ekvivalentem je „jednotný vizuální stylsladěný ve firemních barvách. Firemní design je soubor snadno rozeznatelných, originálních znaků společnosti. Mezi tyto znaky zahrnujeme převážně logo společnosti, firemní barvy, písmo, vizuální prvky atd. Designer vytvoří corporate design například v PSD formátu.

Firemní identita

Na úvod je nutné vysvětlit pojem firemní identity, abychom ho nezaměňovali s firemním grafickým stylem. Lidé si často pletou pojmy „corporate design“ s „corporate identity“. Poslední zmíněný termín je někdy nesprávně označený jako jednotný vizuální styl. Jde ale o soubor pravidel určujících vnější vystupování firmy i její vnitrofiremní vztahy. Je to tedy souhrn pravidel, které se netýkají pouze grafického projevu, ale i pravidel vystupování, způsobů prezentace, firemních pravidel, směrnic apod. Zatímco corporate design se věnuje právě grafickému působení firmy, a to především navenek.

Pokud jste zatím nevěnovali pozornost vašemu korporátnímu designu, je vhodné s tím začít. Zákazník tak lépe identifikuje vaši firmu, službu nebo produkt, výsledky se brzy dostaví.

V oblasti „corporate design“ vám můžeme vytvořit:

  • návrh prvků jednotného vizuálního stylu = zpracování loga společnosti nebo produktové značky, merkantilní tiskoviny (vizitky, hlavičkové papíry, razítka, …), venkovní prezentační materiály, polepy aut, informační a orientační systémy atd.
  • zpracování grafického manuálu (design) = definujeme koncepci řešení, specifikujeme jednotlivé prvky s uvedením názvu příslušného souboru, připravíme rozměrová a sazební schémata, šablony pro kancelářské programy a rejstřík všech souborů
  • zpracování a produkci firemních a propagačních materiálů = připravíme a zpracujeme firemní materiály (letáky, hlavičkové papíry, vizitky, brožury, …), katalogy, publikace, knižní přebaly atd.; navrhneme potisk propagačních předmětů a vytvoříme CD romy, CD vizitky, booklety, reklamní inzerce a kampaně
Zajišťujeme také:
  • reklamní bannery, poutače, vývěsní štíty, cedule
  • návrhy potisku oblečení, vozidel a dalších předmětů pro firmu
  • návrh a tisk rozmanitých propagačních materiálů
  • tvorbu obsahu včetně sloganů
  • reklamní prvky ve Flash
  • elektronické animované novoroční přání (e-PF.cz)
  • další možnosti rozšíření

Sjednoťte vizuální styl vaší společnosti. Začněte návštěvou ceníku, a pak již u nás můžete nezávazně poptat corporate design.

Články ze stejné kategorie (Design a prezentace): Grafické návrhy od A... »
Možná již nyní máte dostatek informací a mohla by se vám hodit „rychlá tlačítka“:
Pokud jste zvídavější, pokračujte dále ... kompletní menu nebo na Úvodní stranu