Specialista na WEB
od 1999

Multimediální prezentace (reference)

Zde uvedené prezentace, dotykové kioskové systémy, hry, PF/novoročenky atd. jsme začali tvořit už od počátků vzniku společnosti Agionet (1999 – konkrétně na ty nyní s úsměvem vzpomínáme). Tematicky velice příbuzná, ba přímo prolínající se je tvorba videospotů a filmů, pro kterou máme též samostatnou referenční kategorii: Film a video.

O tom, jak tvoříme tyto dynamické prezentacevideospoty, hlouběji píšeme v jednotlivých článcích sekce: Multimediální prezentace a videotvorba.

Realizované práce pro naše klienty (reference) jsme rozdělili do následujících kategorií: