Multimediální prezentace (reference)

Zde uvedené prezentace, dotykové kioskové systémy, hry, PF novoročenky atd. jsme začali tvořit již od počátků vzniku Agionetu (1999 - konkrétně na ty nyní s úsměvem vzpomínáme). Tématicky velice příbuzná ba přímo prolínající se je tvorba video spotů a filmů, pro kterou máme též samostatnou referenční kategorii: Film a video.

O tom, jak tvoříme tyto pěkné dynamické prezentace a video spoty, hlouběji píšeme v jednotlivých článcích v sekci:  Multimediální prezentace a video tvorba.

Realizované práce pro naše klienty (reference) jsme rozdělili do následujících kategorií: