Jednoduchá animace pro Facebook či LCD (VVP)

Média

Animace pro facebook či LCD display. 

Rychlá krátká a úderná animovaná prezentace pro našeho dlouhodobého partnera a projekt pro který zajišťujeme web, design, návrhy grafický prvků a maskotů = VPP - Veletrh pracovních příležitostí při Západočeské univerzitě v Plzni.

Realizované práce pro naše klienty (reference) jsme rozdělili do následujících kategorií: