Specialista na WEB
od 1999

Městský dům dětí a mládeže Ostrov – dotyková prezentace

Tvorba prezentace dotykového kiosku na redakčním systému Joomla! pro příspěvkovou organizaci Městský dům dětí a mládeže Ostrov, která nabízí volnočasové aktivity pro děti i dospělé a pořádá různorodě zaměřené zájmové kroužky, tábory, sportovní turnaje a akce pro veřejnost.

Dotykový kiosek je umístěný uvnitř areálu a obsah prezentace tedy není viditelný z internetu. Proto jen odkaz na jejich aktuální web: www.mddmostrov.cz

Média

1100.mp4

Realizované práce pro naše klienty (reference) jsme rozdělili do následujících kategorií: