CEJISS – nový redakční systém pro vědecký časopis Metropolitní Univerzity Praha

Nasazení nového CMS s rozšířenými vlastnostmi dle specifikace klienta a migrace existujícího obsahu.

Případová studie ke stažení v PDF zde

Zadavatel Metropolitní Univerzita Praha, o.p.s.
Doba realizace březen–červen 2021
Spuštění do provozu 10. 7. 2021
Realizátor Agionet s.r.o.
Technologie CMS Joomla!, LAMP
Adresa webu www.cejiss.org

O klientovi

Metropolitní univerzita Praha otevřela své dveře prvním studentům v roce 2001. Od té doby těmito dveřmi prošlo více než 15 000 absolventů bakalářských, magisterských a doktorských programů. Je také vyhledávaným akademickým a studentským centrem pro studenty z celého světa. Metropolitní univerzita spolupracuje se studenty a subjekty ze 70 zemí celého světa, výsledkem této spolupráce je i bohatá publikační činnost. (z webu www.mup.cz)

Cíle klienta

Metropolitní univerzita Praha vydává časopis CEJISS (Central European Journal of International and Security Studies), ve kterém publikuje vlastní vědecké články, ale i články autorů z univerzit prakticky po celém světě. Paralelně s tištěnou verzí vychází i online verze. U této online verze potřebovala redakce pokročilejší redakční systém a nový vzhled.

Klient hledal partnera, který by zajistil nasazení nového CMS, nový grafický vzhled webu a obnovu obálky tištěné verze časopisu.

 • Nasadit nový redakční systém, který umožní efektivnější práci redaktorům
 • Vytvořit nový vzhled online verzi podle grafických představ klienta
 • Přenést v maximální míře stávající obsah do nového systému
 • Navrhnout inovovaný vzhled obálky tištěné verze
 • Proškolit uživatele (redaktory)
 • Technicky připravit přenesení na server klienta

Cílové skupiny a zaměření webu

Cílovou skupinou pro tištěnou i online verzi časopisu jsou lidé s vyšším vzděláním, vědecká obec a lidé zajímající se o témata mezinárodních vztahů a politiky. Důležité je napojení na vědecké databáze a média zabývající se vědou a výzkumem.

Původní stav a motivace ke změně

Redakce časopisu používala redakční systém, který nesplňoval požadavky na propojení webu s akademickým online světem. Také již nevyhovoval původní design webu a editační prostředí brzdilo redaktory v jejich práci.

cejiss printscreen

Řešení projektu

Technické řešení

Společnost Agionet má dlouholeté zkušenosti s redakčním systémem CMS Joomla! – modularita, robustnost, ideální pro weby e-zinového typu, kdy si klient vlastními silami často pravidelně vytváří obsah. Systém umožňuje současnou práci více redaktorů, včetně škálování jejich práv.

Pro novinářskou praxi je také důležitá možnost řídit publikování připravených článků dle časového harmonogramu. Řízení času začátku a případně i konce publikování článku je standardní funkcí našeho řešení.

Speciální požadavky

Publikování vědeckých článků potřebuje některé specifické funkce, které jsme měli popsané od klienta.

 • Jednoznačný identifikátor vědeckého článku DOI
 • Rozšířený popis autora příspěvku, včetně příslušnosti k univerzitě
 • Jednoznačný identifikátor autora ve vědecké databázi
 • Rozšířené meta tagy podle Google Schollar
 • Možnost vkládání článků v režimu před publikačním

Přehledný a funkční design a UX

Potřeby vědeckého periodika vycházejí z čistě textových příspěvků. Hlavní požadavky jsou snadná dohledatelnost a čitelnost textů.

Zázemí pro redaktory

Redakční systém Joomla! je intuitivní, redaktoři si v něm mohou připravit článek před publikováním a v přehledném editačním rozhraní si nastaví všechny potřebné hodnoty speciálních parametrů, které se po publikování článku přenesou do meta hlaviček stránky a do odkazů na URL adresy, které slouží jako odkazy na vědecké databáze.

Cesta k vysněnému cíli

Po schválení grafického návrhu vznikla šablona vzhledu. Poté jsme na našem testovacím serveru nainstalovali redakční systém CMS Joomla! a na něm danou šablonu implementovali.

Jako další krok byla migrace obsahu ze stávajícího redakčního systému. Data jsme obdrželi v XML formátu, z těchto dat se pak přes převodní můstek vytvořily články v databázi redakčního systému.

Existující struktura dat se při přenesení zachovala, z důvodu lepšího SEO se k článkům vytvořily zcela nové URL adresy, které byly tvořeny podle zásad SEF.

Po odladění na testovacím serveru byl klientovi předán instalační balíček s kompletním webem a redakčním systémem. V této chvíli již nastoupilo IT oddělení klienta, které na svém vlastním zařízení web uvedlo do provozu. K veřejnému spuštění došlo v červenci 2021.

Slovo klienta

„Do vzájemné spolupráce s Agionetem jsme vstupovali s poměrně specifickými požadavky. Tyto požadavky vycházely z potřeby publikovat mezinárodní vědecký časopis a uzpůsobit tomu webovou platformu. Náš původní web byl již technicky nevyhovující a technické řešení bylo nutno vymyslet od nuly. Řada potřeb akademického časopisu a jeho webu je unikátních. Odlišují se od blogů, zinů i univerzitních webů. Weby akademických časopisů často využívají připravená řešení velkých mezinárodních nakladatelství, která sdružují i stovky časopisů (náš časopis pod žádné takové nakladatelství nepatří), nebo volně dostupných platforem, které je pak nutno uzpůsobovat si pro vlastní potřeby. Ta ale mají své limity. Kvalitních zakázkových („custom-made“) řešení akademických webů je tak i ve světovém měřítku poměrně málo. Společně s Agionetem se nám podařilo dosáhnout úrovně webů, které spadají pod velká mezinárodní nakladatelství. V některých ohledech jsme je i překonali (např. v možnostech různých výpisů, seznamů a náhledů článků, což je poměrně důležitá věc). Abychom dosáhli takové propracovanosti webu, museli jsme řadu našich požadavků průběžně upravovat. Agionet dokázal na všechny naše požadavky reagovat velmi pružně a připravil kvalitní řešení, které je ale z pohledu redakce poměrně jednoduché na používání. S novým webem byl spojen i požadavek na změnu grafiky časopisu (webu i tištěné verze). Zejména oceňujeme, že nám Agionet dokázal nabídnout novou šablonu obálky časopisu, kam je možno doplňovat text (názvy článků vydaných v daném čísle), či tento text vynechat. V obou variantách obálka „funguje“ stejně dobře, což zdaleka není samozřejmost.“

Aleš Karmazin, Ph. D., M. Sc. et M. Sc.

 

Články ze stejné kategorie (Případové studie): Turistů ráj – ana... »