Exekutorský úřad Klatovy

Personální zázemí a technické vybavení Exekutorského úřadu Klatovy dovolují soudnímu exekutorovi JUDr. Dalimilu Mikovi, LL. M. provádět exekuční činnost na celém území České republiky.

Články ze stejné kategorie (www stránky (ARCHIV)): « Exekutorský úřad Pr... »

Realizované práce pro naše klienty (reference) jsme rozdělili do následujících kategorií: