Muzeum Žihobce - dotyková multimediální prezentace

Pro Muzeum Lamberská stezka a Infocentrum Žihobce jsme připravili offline dotykovou prezentaci, která návštěvníkům nabízí informace týkající se života netopýrů.

Při tvorbě prezentace jsme použili CMS systém Joomla!, který je pro tento případ instalován lokálně. Programováním pomocí JavaScript a pomocných javascriptových knihoven jsme docílili plynulého přecházení na jednotlivá témata bez nutnosti obnovování stránek po prokliku.

Ovládání je plně dotykové, podporující gesta při scrollování stránek. U podobných prezentací se tento způsob ovládání již stal samozřejmostí.

Po určité době nečinnosti dotykové obrazovky přejde prezentace automaticky do režimu úvodní obrazovky. Pokud dojde k delší časové prodlevě, zobrazí se screensaver.

Vzhledem k tomu, že se jedná o offline prezentaci, využíváme pro komunikaci s počítačem (úpravy obsahu a aktualizace CMS) program pro ovládání vzdálené plochy.

Věříme, že pro návštěvníky muzea se tato prezentace jistě stane vítaným doplňkem, u kterého uživatel načerpá další poznatky ze života netopýrů.