Programování zdravotnických aplikací - Lékařská fakulta, MESS

Tvorba výukových multimediálních prezentací pro Lékařskou fakultou a vytvoření formulářové aplikace MESS.

Věděli jste, že Lékařská fakulta v Plzni byla založena dekretem prezidenta republiky v roce 1945 jako pobočka původní Lékařské fakulty Univerzity Karlovy? A právě pro tuto prestižní instituci od roku 2012 dlouhodobě pracujeme na různorodých projektech pro jednotlivé katedry, které slouží pro výukové účely. Jednalo se o jednotlivé natáčení, focení, vývoj eLearningový aplikací. Z oblasti programování jsme vytvořili několik flashových výukových animací a prezentací - postupné přibližování detailu poškozené čočky oka, CT rentgenové snímky páteře a jejich snadné zobrazení a další.

Jedním z největších projektů, které jsme pro LF Univerzity Karlovy v Plzni připravili se nazývá MESS a zabývá se sběrem a vyhodnocováním statistických údajů ve zdravotnictví sloužícím k vylepšení péče o pacienty. Jedná se o serverové řešení pro mezinárodně certifikované dotazníky, do kterých se pomocí tabletové aplikace sbírají data přímo u pacientů a přes Wifi jsou pak odesílána k vyhodnocení. Na projektu je skvělé, že informace zadané pacienty se dostávají k lékařům, kteří je mohou vyhodnotit a případně změnit medikaci či postupy, ale ještě dále se data předávají vědeckým pracovníkům, kteří na větším počtu statisticky ověřených dat mohou dělat další výzkumy a závěry.

Zadání tedy znělo - vytvořit uživatelsky příjemný, robustní a bezpečný systém, který by nahradil v současnosti používané papírové i „excelové“ dotazníky.  A tak vznikla aplikace MESS, která umožňuje rychlejší, bezpečnější a pohodlnější zpracování dat. Vyhodnocené výsledky jsou ihned k dispozici on-line.

Každé zdravotnické zařízení, které pracuje se systémem MESS, má pak k dispozici svůj lokální server, který komunikuje se serverem centrálním a klientskou stanicí (tablety na systému Android), na které probíhá vyplňování dotazníku pacientem.

Klientskou stanici tvoří tablet se systémem Android, který obsluhuje zdravotnický personál a který se synchronizuje se svým nadřazeným serverem prostřednictvím bezdrátové sítě. Systém udržuje přehled o tom, který dotazník má konkrétní pacient vyplnit a po dokončení data odesílá na server. Dotazníková aplikace je vytvořena s ohledem na intuitivní a pohodlné uživatelské prostředí tak, aby jeho vyplnění zvládl samostatně či s asistencí sestry každý pacient.

Na serverové části aplikace je řešeno vytváření samotných dotazníků, jejich automatická distribuce na jednotlivá lékařská zařízení a následně sběr získaných dat směrem od pacienta k centrální databázi. Sebraná data jsou poté uložena pro další zpracování a statistické vyhodnocení. Na této úrovni bylo důležité vyřešit anonymitu dat a také bezpečnost přenosu informací mezi centrálním serverem a jednotlivými zařízeními, kde se sběr dat uskutečňuje.

Projekt MESS je vytvořený na platformě PHP Nette a Android, má přehledný design a snadné ovládání.

Oblasti spolupráce:  video natáčení a střih, grafika, fotografie, multimediální prezentace, programování ve Flashi, programování PHP+MySQL, programování Android, systémové Linux řešení, projektové řízení