FDU ZČU v Plzni – e-shop SUTNARKA

E-shop s filtrováním, vyhledáváním, tříděním, napojením na platební bránu Global Payment, … pro SUTNARKU / Fakultu designu a umění Ladislava Sutnara (FDULS) Západočeské univerzity (ZČU) v Plzni.

Vytvořeno na základě CMS Joomla! s rozšiřující komponentou VirtueMart.

eshop.fdu.zcu.cz

Realizované práce pro naše klienty (reference) jsme rozdělili do následujících kategorií: