MATEGRA – biomateriály – výzkumný projekt NTC ZČU v Plzni

Pro Západočeskou univerzitu v Plzni jsme vytvořili web zabývající se biomateriály – MATEGRA 2020.

Vytvoření CSS + HTML + JavaScript one page webu s názornější prezentací přípravy titanu pro spojení s tkání – projektu MATEGRA, pro Nové technologie – výzkumné centrum (NTC), které vzniklo při Západočeské univerzitě v Plzni v roce 2000 pro podporu výzkumu a vývoje v západočeském regionu.

www.biomaterials.tech

Realizované práce pro naše klienty (reference) jsme rozdělili do následujících kategorií: