Orientační dotykový systém

Knihovny byly jedním z prvních veřejně dostupných kumulovaných zdrojů informací a všeobecného vědění, s historií sahající až ke starověkým civilizacím. Stejně jako se lidstvo a potažmo celá civilizace vyvíjela, nabírala během svého vývoje nové poznatky a upravovala ty stávající. Specifikum zápisu tohoto vědění na kůže, papyrus, papír a jiné materiály si vynucovalo potřebu prostoru právě pro uchování těchto mnohdy velice důležitých svazků. Potřeba uchovávání stále většího množství písemností, mapových podkladů a jiných dokumentů si vyžadovala výstavbu stále větších a větších knihoven, kde již návštěvník prahnoucí po vědění mohl mít problém s orientací.

knihovna-orientacni-system-dotykovy_html_3557cfa2

V průběhu 2. poloviny 20. století ovšem nastala změna postavení knihoven jako zdroje informací z důvodu citelného nástupu nových informačních kanálů, nejen jako je rozhlas, televize, ale i rozšířením tiskových informací mimo noviny do formy magazínů a časopisů. Nejvýznamnější zvrat ve způsobu získávání informací však přinesla výpočetní technika, později významně podpořená novým médiem, internetem.

Pokud tedy knihovna nechtěla a nechce být druhořadým zdrojem informací, znamená to pro ni tyto nové zdroje informací uchovávat také, spolu s psanými dokumenty. Potřeba uchování většího množství zdrojů, a z toho vyplývajícího většího množství informací na 1 místě, znamená nutnost dalšího rozšiřování prostor knihovny. Tento fenomén má však také svoji stinnou stránku v podobě ztížené orientace návštěvníka.

film-menuVědecká knihovna Plzeň
(dotykový systém)

Řešením této nepříjemné okolnosti, navíc ve stylu 21. století, je orientační dotykový systém, který na míru potřebám naší knihovny vyvinula společnost Agionet. Tento systém je založen na zmapování prostoru knihovny, na jehož základě byl vytvořen elektronický rozcestník, ovládaný pouze prsty přes dotykový panel, umístěný na strategických místech v rámci knihovny.

Tento elektronický dotykový panel obsahuje přehlednou interaktivní mapku dané knihovny spolu s rozcestníkem jednoduše ovládaným pouhým dotykem návštěvníkovy ruky.

knihovna-orientacni-system-dotykovy_html_2244ac37

V podání firmy Agionet máme tedy k dispozici přehledný, snadno ovladatelný systém, který vás na základě pouhého stisku na dotykovém panelu přesně naviguje, pomocí přehledné interaktivní mapky, na vámi vytouženou sekci naší knihovny.

O tom, jak takový orientační systém knihovny 21. století může vypadat, jak jednoduše a intuitivně se ovládá, jak je přehledný a přesný, je možné se přesvědčit v ukázkové verzi elektronického rozcestníku, který Agionet vytvořil pro potřeby Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje, na adrese www.dotykovy-system.cz/reference/vedecka-knihovna-plzen, nebo přímo osobní návštěvou v naší knihovně.

Pro více informací o orientačním dotykovém systému a dalších zajímavých produktech společnosti Agionet navštivte stránky www.agionet.cz.

knihovna foto 01

Možná již nyní máte dostatek informací a mohla by se vám hodit "rychlá tlačítka":
Pokud jste zvídavější, tak pokračujte dále ... kompletní menu nebo na Úvodní stranu