DNS aneb Směrování jména domény na server

Zkratka DNS vznikla z anglického slovního spojení Domain Name System. Jedná se o službu, která podle zaslaného názvu domény (např. „agionet.cz“) vrátí číselnou IP adresu serveru (89.221.217.182), kde se aktuálně nachází webové stránky. Podobně je tomu i pro e-mailový server nebo testovací–vývojový server. Každý je (může být) na jiné adrese a „centrum“ DNS tazateli předá tu správnou adresu, kam se má obrátit. Postupně se tabulka zápisů v DNS rozšířila na záznamy A, MX, CNAME, TXT, AAAA a začala mít i funkci ověření proti spamování atd.

V praxi to funguje tzv. „na pozadí“ = bez toho, aniž by o tom návštěvníci webu vůbec věděli. Když se z vašeho webového prohlížeče chcete poprvé podívat na webovou stránku, kde jste ještě nebyli, ale znáte její název, tak se nejdříve váš webový prohlížeč musí zeptat, na jakém serveru je web umístěný. Ptá se právě NS serveru (name server = správce DNS záznamů) a ten ho nasměruje. Webový prohlížeč si adresu zapamatuje na delší dobu (většinou na 24 hodin) a pak po tuto dobu komunikuje přes IP adresu přímo s webovým serverem. Podobně se zeptá i vaše e-mailová aplikace na jakou IP adresu má odeslat e-mail.

Pane starosto, kde bydlí Pepa Kovář?

Pojďme si to vysvětlit jednodušeji. Do vesnice přišel pocestný s koněm a na návsi před radnicí se ptá starosty, kde sežene kováře.

  1. Starosta ho pošle na adresu kovárny, protože vidí, že kůň je bez podkovy.
  2. Ale kdyby byl už večer, a protože Kovář provozuje i hostinec, tak by ho poslal na adresu hostince.
  3. A kdyby viděl, že pocestný přinesl dopis, tak by ho poslal na poštu, aby mu tam dopis nechal, protože kovář je zrovna na poli.

DNS systém funguje hierarchicky

IPv4 je starší 32 bitový zápis a obsahuje čísla oddělená tečkami (11.215.1.189). Novější IPv6 zápis se skládá z kombinace více čísel a písmen, která oddělují dvojtečky např.: 2a02:2b88:2:6b6::1. Proces převodu probíhá hierarchicky. Nejprve protokol komunikuje se 13 světovými tzv. kořenovými servery. První si zvolí vždy ten, ke kterému vede nejkratší cesta. Následuje prohledávání serverů nižšího řádu. Takto pokračuje DNS proces, dokud nenalezne přesnou IP adresu, aby mohlo dojít k zobrazení správné stránky.

Zkuste si sami najít záznam vaší domény na www.dnswatch.info.

Vyrovnávací DNS server

U poskytovatele internetu nebo v modemu se nachází vyrovnávací DNS servery, které umožňují celý proces urychlit. Vyrovnávací DNS server ukládá totiž IP adresy už navštívených stránek. Protokol se tedy nejdříve zeptá vyrovnávacího serveru, jestli u něj najde správnou odpověď. Pokud ano, proces tím končí. Pokud ne, pokračuje způsobem, který byl popsán výše.

Historie DNS protokolu

Když v roce 1983 protokol vznikl, měl sloužit pouze k překladu IP adres webových stránek na doménová jména. V současnosti se DNS server využívá jako databáze, která umožňuje například přehledné vyhledávání elektronické pošty. Uživatel chce, aby vyhledávání probíhalo co nejrychleji, proto vyhledává DNS protokol velmi vysokou rychlostí. Doba odpovědi závisí také na rychlosti připojení.

dns 01

DNS záznam

DNS záznamy zajišťují nasměrování domény na konkrétní služby, které na ní mají být zprovozněny. DNS záznam nastaví například hosting nebo může určit vybrané rozhraní pro e-mailovou schránku. Pomocí více DNS záznamů je možné využívat služby od několika různých poskytovatelů. Každý záznam tedy směřuje na jednotlivou službu.

Nevíte si s DNS rady?

Pro naše klienty zajišťujeme služby editace a nastavování DNS záznamu a většinou máme v péči DNS záznamy jejich domén.