IT slovník – tvorba webových stránek

Tvorba webových stránek s sebou přináší spoustu odborných výrazůzkratek z oblasti IT. Ne každý se v nich vyzná a ví, co znamenají. Protože chceme, aby naše komunikace probíhala hladce, chceme vás alespoň trochu zasvětit do řeči "ajťáků". Vytvořili jsme pro vás tento slovník. Nejčastěji používané výrazy jsme níže ztručně vysvětlili. Pro vyhledávání stiskněte klávesy Ctr + F a do políčka vyplňte, co hledáte. Na většinu témat máme na webu také podrobné články.

Při tvorbě webových stránek se pravděpodobně setkáte s těmito pojmy:

Internet

Internet je celosvětová počítačová síť, sloužící především k výměně dat a informací v jejich nejrůznějších podobách. K přístupu na internet je zapotřebí pokrytí signálem internetu (např. jako pokrytí sítě u mobilů) a vhodné zařízení, jako PC, notebook, mobil s internetovým prohlížečem.

Internetový prohlížeč

Jedná se o program či aplikaci, jejímž úkolem je převádět data šifrovaná ve dvojkové soustavě do srozumitelné podoby pro jeho uživatele. Místo nepřehledné soustavy jedniček a nul díky prohlížeči vidíte uspořádané a čitelné texty, obrázky, videa, grafiku apod. Mezi nejznámější a také nejpoužívanější internetové prohlížeče patří Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera a Safari.

Organické vyhledávání, organická návštěvnost

Organické vyhledávání (Organic search) jsou neplacené výsledky vyhledávání zobrazené v SERP. Organická návštěvnost tedy přivádí na web lidi, kteří klikli ve výsledcích vyhledávání na neplacené odkazy (bez reklamy).

IT

IT je zkratka pojmu „Information Technology“ neboli česky „informační technologie“. Jedná se především o služby a zařízení umožňující výměnu informací a dat. Do IT patří např. počítače, internet, mobilní telefony apod. IT čím dál více proniká do každodenního života, ať chceme nebo ne. Moderní civilizace a IT zkrátka patří neodmyslitelně k sobě.

Web

Web, zkrácená podoba pojmu „World Wide Web“, známějšího spíše jako „www“. Jde o systém vzájemně propojených dokumentů, které jsou přístupné na síti jménem internet. Díky webu je možné procházet jednotlivé stránky, hledat informace nebo jen tak pro zábavu brouzdat. Jednoduše řečeno – to, co si právě prohlížíte a čtete, je web, ne internet. Internet je pouze nositel webu.

Homepage

Hlavní, domovskou nebo úvodní stránku nazýváme homepage. Zobrazí se po zadání celé domény zadané do adresního řádku.

Struktura webu

Strukturou webu máme na mysli položky menu, kategorie a jejich umístění. Struktura webu má vliv na SEO one-page, proto je potřeba důkladně promyslet tak, aby dávala smysl vyhledávačům i uživatelům. Měla by být jednoduchá a přehledná. Svou roli zde hraje také analýza klíčových slov.

Drobečková navigace

Drobečková navigace (breadcrumbs) slouží pro lepší orientaci, kde se ve struktuře webu nacházíme. Jedná se o hierarchicky seřazené odkazy na výšeč umístěné stránky. Většinou bývají oddělené šipkou nebo lomítkem. Nachází se obvykle nahoře nad obsahem stránky.

Wireframe

Černobílá "skica webu" neboli "drátěný model". Jedná se o návrh, kde bude umístěná navigace a funkční prvky. V podstatě je to taková osnova a předběžný plán, jak by mohl web vypadat. Neutra - wireframe - ukazka

JPEG

Grafický formát JPEG je běžný a vhodný formát pro obrázky na web. Je menší než jakýkoliv jiný formát. Zobrazuje se bez problému ve všech prohlížečích. Prakticky každý fotoaparát i mobily umí fotit do JPEG.

Statická webová stránka

Jedná se o stránku, u které se předpokládá, že její obsah se nebude často měnit. Změny se totiž musí provádět přímo v kódu a vyžadují zásah programátora. Pro rozsáhlejší weby a stránky, které je potřeba častěji aktualizovat, je lepší zvolit web s redakčním systémem.

Webhosting

Hlavní důvod, proč využívat webhosting, je nutnost umístění vašich stránek na fyzické zařízení – server. Stránky samotné musí být někde uložené na zařízení připojeném k internetu, aby byly přístupné. V rámci webu pak bude při požadavku na tyto stránky žádost přesměrována právě na náš server, kde se vaše webové stránky nachází, a uživatel si je následně může pohodlně prohlížet. Samozřejmě, že existují i tzv. free-hostingy, které poskytují omezený prostor zdarma. Při jejich využívání ale přicházíte o doprovodný servis a uživatelskou ochranu zaručující stále přístupný server bez chyb a navíc zabezpečený proti vniknutí neoprávněných osob.

Server

Server je hlavním počítačem a uložištěm dat. Řídí provoz webových stránek a sítě internetového poskytovatele. Server může poskytovat i další služby. V případě webu se jedná především o hostingový server.

Doména

Internetová doména (doménové jméno) je jednoznačné jméno (identifikátor) počítače nebo počítačové sítě připojené do internetu. Příkladem doménového jména je agionet.cz.

Indexace stránek

Indexace webových stránek je proces, kdy vyhledávací roboti prochází obsah stránek a ten si pak uloží (zaindexují) do své databáze. Vyhledávač zobrazuje ve výsledcích vyhledávání pouze stránky, které už má zaindexované.

IP adresa

IP adresa je jedinečné číslo, které identifikuje počítač v internetové síti. Jedna firma nebo třeba škola může používat jednu IP adresu. Zkratka IP adresa znamená Internet Protocol address (adresa internetového protokolu). Jedná se o číslo, které přesně identifikuje rozhraní v počítačové síti, která používá IP protokol. Pomocí IP protokolu spolu komunikují všechna zařízení na internetu.

URL

URL je zkratka pro Uniform Resource Locator. URL je adresa, která přesně označuje umístění na internetu. Definuje doménovou adresu serveru, umístění zdroje na serveru a protokol, který umožňuje ke zdroji přistupovat. Zadává se ve vyhledávači do adresního řádku. URL adresa může vypadat například takto: https://www.agionet.cz/radce/co-je-seo. URL se skládá z protokolu (https://), domény třetí úrovně (www), jména domény druhé úrovně (agionet) a domény nejvyššího řádu (cz). Za lomítkem vidíme přesnou cestu k webové stránce v rámci struktury (/radce/co-je-seo).

SSL certifikát a zabezpečení https

Stránky zabezpečené pomocí SSL začínají https://. SSL certifikáty se používají pro zvýšení bezpečnosti a důvěryhosnosti webu. Používá se hlavně u webů, kde je nutné přihlašování. Někteří klienti upřednostňují při zadávání osobních údajů na internetu právě zabezpečený přenos. Při něm totiž login ani heslo nejsou zasílány v čitelné podobě a není možné je zneužít. Více o zabezpečení webu se dozvíte ve videu: Zabezpečení webu.

SEO optimalizace

Neboli „Search Engine Optimalization“. Úkolem SEO je pomocí různých nástrojů a taktik, jako jsou klíčová slova, pagerank, linkbuilding apod., dostat danou webovou stránku na přední příčky ve výsledcích vyhledávání ve vyhledávačích, především Seznamu a Google, neboť jsou nejpoužívanější. Podrobněji je SEO popsáno v článku: SEO optimalizace webu.

SEM optimalizace

Stejně jako SEO má SEM („Search Engine Marketing“) svoji spojitost s vyhledávači. SEM je nadřazeno SEO, tzn. že SEO je součástí SEM, nikoli naopak. Mimo SEO sem patří také PPC kampaně, placené odkazy a kontextová reklama.

PPC kampaň

PPC je zkratkou názvu „Pay Per Click“, česky „plať za klik“. Jedná se o jednu z nejefektivnějších forem reklamy na internetu. Zadavatel reklamy při využití nástroje PPC platí pouze za přesměrování na svoje stránky, tedy za vyvolání akce, ne za pouhé zhlédnutí. Největšími poskytovateli PPC u nás je Seznam se službou SklikGoogle Ads.

SEO on-page

Jedná se o podstatnou součást SEO optimalizace. Řeší především texty, titulky, meta description, nadpisy, zvýraznění částí textů, alternativní popisy obrázků a URL adresy stránek. Ovlivňuje pozice ve vyhledávání.

SEO off-page

Jde o propagaci webu zvenčí. Zabývá se zpětnými odkazy, signály ze sociálních sítí a personalizací výsledků vyhledávání (lokalita). Linkbuilding je pro SEO off-page jednou z hlavních metod.

Konverze

Konverze okamžik, kdy návštěvník webu provede požadovanou akci, která má pro něj obchodní užitek. Většinou se jedná o odeslanou objednávku, může to být také návštěva konkrétní stránky, vyplnění formuláře.

Konverzní poměr

Konverzní poměr (conversion rate) je míra konverze. Počet konverzí se vydělí počtem návštěv. Výsledky měřené v internetovém marketingu ukazují, jaké procento lidí provedlo na webu požadovanou akci.

Title

Titulek je obsažen ve zdrojovém kódu v hlavičce stránky. Titulek by měl obsahovat klíčová slova, protože je důležitým on-page faktorem v oblasti SEO. Informuje roboty i uživatele o obsahu stránky.

Meta Description

Meta Description je součástí SEO. Jedná se o krátký a výstižný úryvek s obsahem klíčových slov. Má velký vliv při hodnocení vyhledávačů. Tento krátký text se pak zobrazuje pod odkazem ve výsledcích vyhledávání. Měl by se líbit vyhledávacím robotům, aby ho zobrazili. Zároveň by měl lidi nalákat a přesvědčit ke kliknutí.

Duplicitní obsah

Duplicitní obsah máme na webu v případě, že se na různých URl adresách vyskytuje stejný obsah (text, obrázky). Nekopírujte tedy texty ze svého ani z cizích webů. Vždy je alepsoň trochu poupravte. Duplicita by vám výrazně snížila hodnocení!

SERP

SERP je zkratka Search engine results page. Jde o stránku ve vyhledávači, která zobrazuje výsledky jako odpověď na dotaz zadaný uživatelem. SERP se používá při SEO k analýze výsledků vyhledávání.

Copywriting

Cílem je napsat poutavý text s obsahem klíčových slov. Patří sem reklamní texty psané profesionálními copywritery a veškeré marketingové texty. Copywriting zahrnuje také popisky produktů, kategorií, titulky článků, Meta Description. Copywriteři zpracovávají odborné analýzy klíčových slov. Více o copywritingu se dočtete v článku: Copywriting.

Klíčová slova

Pojmem klíčová slova označujeme slova, která lidé nejčastěji zadávají do vyhledávače, když chtějí najít něco konkrétního. Na základě klíčových slov obsažených na webové stránce zobrazují vyhledávače mezi prvními ty stránky, které nejvíce odpovídají vyhledávanému dotazu. Pro určení nejvhodnějších slov používáme speciální nástroje, které nám vypracují odbornou analýzu klíčových slov. Podrobněji o tom píšeme v článku: Klíčová slova a jejich význam.

Zpětný odkaz

Zpětný odkaz webové stránky je odkaz, který směřuje na naši stránku z jiného webu. Z hlediska SEO off-page je tzv. Linkbuilding (budování zpětných odkazů) jednou z hlavních metod pro SEO optimalizaci. Důležité je umisťovat odkazy na weby s co nejvyšší autoritou (hojně navštěvované a oblíbené, tématicky související).

Interní odkaz

Vnitřní odkazy, které vedou na podstránku stejného webu nazýváme interní odkazy. Prolinkování v rámci jednoho webu pomáhá návštěvníkům najít doplňující nebo související informace. Interní odkazy pomáhají zlepšovat SEO a zvyšovat hodnotu webu. Odkazy je možné přidávat přímo do textu, objevují se v menu, jako související produkty nebo další články, mohou se objevit také v patičce.

DTP

S produkcí DTP neboli „Desktop Publishing“ se setkáváme každý den, aniž bychom si to uvědomovali. V rámci DTP probíhá návrh, příprava a realizace tiskových materiálů, jakými jsou plakáty, billboardy, letáky, vizitky, ale i časopisy, noviny a ostatní tiskoviny.

Corporate design

Corporate design, firemní design, je soubor „poznávacích znamení“, podle kterých vás vaše okolí může jednoznačně identifikovat. Mezi tato poznávací znamení patří např. logo, slogan, font používaného písma vašich tiskovin, barvy, které používáte v rámci svých komunikačních materiálů aj. Z toho tedy vyplývá, že tvorba kvalitního, snadno rozpoznatelného a navíc líbivého corporate designu není vůbec jednoduchá záležitost. V Agionetu proto, stejně jako i ostatním produktům, věnujeme corporate designu spoustu pozornosti ve snaze vytvořit profesionální dílo, které je zároveň originální a vystihuje klientovy představy.

Flash

Flash je technologie umožňující vnést pohyb do obrázků – animaci v rámci webových stránek. Pro využívání flashe je potřeba mít nainstalovaný příslušný doplněk ve vašem internetovém prohlížeči (většinou se tak děje automaticky). Nejčastější využití technologie flash je v animacích v rámci stránek a on-line sledování videa (YouTube, Stream, …).

HMTL5

Nová verze značkovacího jazyka HTML sloužícího pro tvorbu webových stránek. Oproti předchozí verzi HTML4 z roku 1997 přináší podstatné změny, přičemž mezi nejdůležitější patří přímá podpora přehrávání multimédií v prohlížeči a podpora pro aplikace, které fungují i bez připojení k Internetu.

CSS

Je to zkratka slov Cascading Style Sheets. Říká se jim tedy kaskádové styly. Soubor s kaskádovými styly má příponu css. Když je propojíme s HTML souborem, můžeme různými CSS soubory určovat vzhled (barvy, písmo, rozmístění prvků).

JavaScript

JavaScript (JS) je velmi oblíbený programovací jazyk webů. Nejčastěji běží přímo v prohlížeči. Doplňuje HTML o funkce, které jazyk HTML není schopen vytvořit. Mohou to být například interaktivní a pohybové prvky webu. JavaScript se používá při programování formulářů a reklam. Nevýhodou je, že se v některých prohlížečích nemusí správně zobrazovat.

Cache

Cachování (čteme: kešování) statického obsahu se používá, aby se předešlo zbytečně zdlouhavému přenášení dat mezi webhostingovým serverem a zařízením, které stránku otevírá. Stránka se jakoby "naskenuje" do mezipaměti cache (čteme: keše). Při dalších návštěvách už se bude načítat mnohem rychleji. Rychlost načítání webu má zásadní vliv na hodnocení a zobrazování stránek ve vyhledávání.

Frontend

Pojem frontend označuje veřejně přístupnou a viditelnou část webové stránky. Tento výraz se používá při programování.

Backend

Tento výraz vznikl spojením anglických slov "back" a "end". Označují pozadí neboli zadní část webu, která se používá pro administraci, aktualizace a zadávání a zpracování dat.

Redakční systém

Redakční systém v rámci webových stránek umožňuje plnění jejich obsahu bez nutnosti znát programovací jazyk HTML, ve kterém jsou stránky napsány. Jde o uživatelsky přívětivou, na ovládání jednoduchou nadstavbu umožňující aktualizovat obsah webových stránek i lidem s menší znalostí ovládání PC a internetu.

Joomla

Joomla je redakční systém, který spadá do kategorie open-source. Jde o jednoduchý redakční systém s velmi nízkou pořizovací cenou, snadnou ovladatelností a velkou možností přizpůsobení klientovi. Joomlu používáme v Agionetu u zakázek na weby s využitím redakčního systému.

Komponenta (Joomla)

Komponenta je rozšíření (miniaplikace). Může zobrazovat více článků, editovat jejich obsah, modifikovat vzhled stránky nebo nabízet kompletní uživatelské rozhraní. Komponenta generuje celou stránku. Jedna stránka může obsahovat pouze jednu komponentu. Nejčastěji využíváme pro Joomlu komponenty K2 nebo třeba AcyMailing.

Modul (Joomla)

Moduly zobrazují obsah (obrázky, text, ikony). Typickým příkladem je slider. Umístění modulu je specifikováno v šabloně. Jedna stránka může obsahovat několik modulů.

Webová aplikace

Jedná se o aplikaci, která je poskytovaná uživatelům z webového serveru prostřednictvím internetu nebo intranetu (vnitropodniková síť). Oblíbenost webových aplikací roste hlavně díky tomu, že jsou dostupné téměř odkudkoliv. Z lokálních aplikací se přechází na  webové online služby.

Open-source

Pokud je u nějaké aplikace uvedeno, že se jedná o „open-source“, znamená to, že její zdrojový kód, jakási duše aplikace, je poskytován zdarma. Každý si ji může zcela legálně a zdarma stáhnout, upravit podle sebe a i tyto své úpravy dále šířit, dokonce komerční, zpoplatněnou formou. Výhoda open-source tedy spočívá v nulové pořizovací ceně základu, popř. v řádově nižší pořizovací ceně rozšíření pro tuto aplikaci, než je tomu u celkově zpoplatněných aplikací.

ERP

Ve firemním prostředí poslední dobou často zmiňovaná zkratka ERP („Enterprise Resource Planning“) v sobě ukrývá označení podnikového informačního systému. Tento systém zpravidla shromažďuje specializované aplikace pro logistiku, účetnictví, výrobu, controlling, lidské zdoje, vývoj a mnoho dalších „pod jednu střechu“ s možností jejich ovládání z jednoho místa a s velmi podobným uživatelským prostředím. Není tedy třeba pro správu agendy mít pro každou oblast otevřenou jinou aplikaci lišící se vzhledem, způsobem ovládání atd. Ukázka: ERP informační podnikový systém řízení.

Dolibarr

Dolibarr je open-source ERP systém, pro který jsme jako Agionet doprogramovali několik užitečných součástí, doplňků, které posouvají jeho efektivitu do vyšších sfér. Jedná se především o vyspělý modul půjčoven a pokročilý kalendář.

Sociální síť

Fenomén posledních 2, 3 let, to je sociální sít. Jedná se o internetovou službu určenou pro vzájemnou komunikaci uživatelů internetu mezi sebou. Zde se technologie snaží nahradit lidský kontakt v uspěchané moderní době, a to za pomoci internetu. Nejznámější sociální sítí je bezesporu Facebook. Přehled nejznámějších sociálních sití najdete v članku: Nejoblíbenější sociální sítě.

Facebook

Facebook je největší sociální síť současnosti. Byla vytvořena pro udržování sociálních, mezilidských kontaktů v dnešní uspěchané době. V rámci Facebooku si udržujete své známé, přátele stále v kontaktu, víte, co se děje v jejich a vašem okolí, a sdílíte mezi sebou nejrůznější informace a dokumenty. Může jít o krátká sdělení, odkazy na zajímavé stránky, fotky, videa apod.

Instagram

Instagram  je místo, kde lidé sdílí svoje fotografie ze života, ale také nejrůznější videa a momenty. Mají možnost využít nespočet filtrů a úprav. Formát fotografie je čtverec. Profesionální influenceři si tvoří na svém tzv. feed, což je designové sladění fotek do jedné barvy či se stejným odstínem. V dnešní době je hojně využíván jako místo pro relativně levnou reklamu

Twitter

Twitter je další sociální síť. Je tvořena mikroblogovací platformou, což znamená, že v rámci Twitteru posílají jeho uživatelé tzv. tweety (zpráva o 140 znacích). V rámci Twitter můžete odebírat tyto tweety od jakéhokoliv veřejného uživatele, ale zároveň on od vás odebírat nemusí. Twitter je oblíbený především v žurnalistice a IT.

Affiliate

V rámci affiliate nejde o nic jiného než o novou podobu systému vyplácení provizí za zprostředkování obchodu. Většinou se tak děje odkazem na poskytovatele produktů a služeb přímo z vašich stránek. Jedná se o transparentní způsob, jakým lze vydělávat více s využitím vašich stávajících webových stránek spolu s obchodními schopnostmi.

Banner

Nejčastější použití banneru je pro účely reklamy. Jedná se povětšinou o pravidelnou plochu obsahující buďto statické nebo animované reklamní sdělení, kde po kliknutí na banner budete přesměrováni na příslušný web s bližšími informacemi o propagovaném produktu. Bannerů je několik druhů lišících se velikostí, umístěním v rámci stránky i svým chováním. Banner jako takový lze úspěšné používat i v rámci vlastních stránek pro zviditelnění vašich produktů a nabídek.

Responzivní design

Responzivita zajistí, aby se web zobrazoval správně také v mobilních zařízeních, které mají odlišné rozlišení narozdíl od stolního počítače. Podrobně si o tom přečtěte v článku: Responzivní web a responzivní webdesign.

Přístupnost webu (web accessibility)

Přístupnost webu (Web accessibility) umožňuje zobrazit a číst web také lidem se zrakovým postižením. Slabozrací a nevidomí lidé používají při procházení webových stránek speciální hlasovou čtečku, která se ovládá klávesovými zkratkami. Aby čtečka mohla správně předčítat obsah webu, musí být web k tomu přizpůsoben.

Rychlost načítání

Rychlost načítání webu ovlivňuje hodnocení a výslednou pozici ve vyhledávači. Doba, za kterou se stránka zobrazí celá, se dá ovlivnit mnoha faktory. Závisí na objemu dat, které je potřeba přenést, aby se stránka načetla. Pokud je web pomalý, je potřeba optimalizovat obrázky, využívat mezipaměť, zjednodušit kódy a další.

Sitemap

Tato mapa stránkek označuje hierarchii stránek konkrétního webu. Informuje o tom, které stránky jsou nadřazené a které podřazené, jak často jsou aktualizované. Soubor sitemap.xml by se měl nacházet v kořenovém adresáři webové stránky. Informuje vyhledávače o URL adresách, které by měl indexovat. Usnadňuje robotům najít nově vytvořené stránky a zlepšuje vyhledatelnost již zaběhnutých stránek.

FTP

FTP je zkratka pro File Transfer Protocol. Používá se pro přesouvání souboru z klienského počítače na server. Díky tomu semůže nahrávat obsah webu na hostingový server.

XML feed

XML feed je datový soubor, který slouží k exportu dat mezi dvěma vzdálenými webovými aplikacemi. Vygenerovaný feed se umístí jako zdroj na konkrétní URL adresu. Příjemce si z ní soubor stáhne a zpracuje. Stažená data si pak uloží do své interní databáze. Používá se například u e-shopů, které díky němu mohou přenést data o zboží od dodavatele přímo do svého e-shopu.

Chatbot

Chatbot umožňuje automatizovanou robotickou komunikaci. Využívá se převážně pro odpovědi na stále se opakující otázky. Automatické odpovědi jsou předem naprogramovány. Dokáže částečně nahradit pracovníky zákaznické podpory.