Agilní přístup k zákazníkovi

Co klient od webu očekává? Na co je dobré se zaměřit?

Agilní přístup vyžaduje důkladné krátkodobé plánování a správné rozvržení práce jednotlivých pracovníků. Také aktivní zapojení zadavatele (či osoby jím pověřené) do vývoje projektu. I když se vytýčí finální cíl projektu, přesto se výsledná podoba vývoje může od něj odklonit, protože zadavatel v průběhu zjistí, že je pro něj důležitá jiná oblast, kterou pocítil jako důležitou na počátku. Vývoj se provádí po určitých časových etapách (např. týden) a na počátku se domluví, co se bude dělat a na konci se práce kontroluje a konzultuje.  Jednou z agilních metod řízení projektů je moderní nástroj SCRUM z něhož je i následující ilustrační obrázek.

Screenshot Scrum pristup zdroj: https://www.scrum.org/resources/what-is-scrum

Podstatou agilního přístupu je spojení lidí, kteří mají vizi k realizaci projektu a vývojářů, kteří ovládají svůj obor a jsou schopni pomoci projekt zrealizovat. Postupem u vývojářů dochází k vžití se do potřeb a očekávání klienta. Důležité je také zjistit, kolik může do projektu investovat. Když si nejprve prozkoumáme aktuální trh, zjistíme, jaké jsou naše možnosti. Těch se potom snažíme maximálně využít.

Klienta, který je rozhodnutý, že od nás chce web, většinou nezajímá pozadí projektu. Jde mu především o hotový výsledek naší práce a to, kolik chce do díla investovat. Většinou ani netuší, kolik úkonů se musí provést, aby jednotlivé kroky na sebe navazovali. To je potřeba s ním probrat a vysvětlit mu zjednodušeně, jak budeme společně celým projektem procházet.

Mohl by vás zajímat i článek:

Možná již nyní máte dostatek informací a mohla by se vám hodit "rychlá tlačítka":
Pokud jste zvídavější, tak pokračujte dále ... kompletní menu nebo na Úvodní stranu