Agilní vývoj webu v praxi

Technika agilního vývoje MoSCoW - řešením je tzv. must have

- co musíte mít

  1. Should have - mělo by být
  2. Nice to have - co je dobré mít
  3. Could Have - někdy je také potřeba mít
  4. Won’t have (v řešení nebude obsaženo a nebudeme se diskusí nad nimi už ani vteřinu zdržovat)

Na úplném začátku by mělo nastavení projektu odpovídat externímu odhadu na realizaci Must have + Should have. Ke zjištění potřeb a přání klienta můžeme v úvodu použít dotazník. Stačí ho poslat mailem, aby si ho mohl zákazník vyplnit kdykoliv a nám tím vznikne prostor na řešení ostatních záležitostí souvisejících s přípravou webu (průzkum trhu, doména, webhosting).

Obrázek: Dobře nastavený webový projekt ušetří mnoho času a zbytečné práce. Zdroj obrázku: https://www.scrum.org/resources/what-is-scrum

Screenshot Scrum praxe

Must have - co musí být splněno, aby nic neselhalo

Při sestavování webu agilním způsobem musíme vědět, že finanční a časové možnosti, které máme, jsou slučitelné s realitou, kterou o celém projektu máme. To znamená, že pokud má klient představu projektu za miliony a zároveň nízký rozpočet, snažíme se mu vysvětlit, co je skutečně možné za daných podmínek vytvořit.

Dobře nastavený webový projekt ušetří mnoho času a zbytečné práce. Vznikne tak dostatek prostoru pro případné dodatečné úpravy a korekce dle přání zákazníka. Jeho názory a nápady nás mohou inspirovat. Máme časovou rezervu a můžeme v klidu pracovat na postupném zdokonalování webu, dokud nedosáhneme požadovaného cíle.

Bonusem pro nás jsou spokojení a věrní klienti. Nechte si poradit od vývojářů z agionet.cz

Můžete si také přečíst:

Články ze stejné kategorie (Péče o klienta + Fullservis): « Agilní přístup k...
Možná již nyní máte dostatek informací a mohla by se vám hodit "rychlá tlačítka":
Pokud jste zvídavější, tak pokračujte dále ... kompletní menu nebo na Úvodní stranu