Agilní řízení vývoje webového projektu

Agilní metody spolupráce jsou čím dál oblíbenějším způsobem, jak efektivněji dosáhnout vytčeného cíle projektu. Agilní způsob práce umožňuje zrychlit proces vývoje projektu a více propojit designery a programátory přímo se zadavatelem projektu = zástupci klienta. Agilní spolupráce zrychluje komunikaci a možnosti rychleji reagovat na změny a nové požadavky, které průběh vývoje projektu běžně doprovázejí. Firmy, které si osvojili agilní metody spolupráce, mají jednoznačně oproti ostatním konkurenční výhodu. Rychlé reakce na změny a nové požadavky zákazníka jsou v současné době v byznysu velmi důležité. Zvláště v oblasti onlinu je rychlost při vývoji projektu klíčová.

Výsledkem bývá dílo, které je přesně dle přání zadavatele
obohaceno znalostmi realizátora.

Je nutné uvést, že agilní vývoj může být pro některé zadavatele velice vhodný, protože na počátku nebyli schopní dodat realizátorovi úplné detailní projektové zadání a měli spíše myšlenkuvizi. V průběhu mohou reagovat na vývoj projektu a doplňovat či upřesňovat zadání, protože přesně vidí jak aktuálně systém vypadá a jaké jsou možnosti. Toto však vždy přinese větší náročnost na vývoj a též vyšší finance, které musí zadavatel vydat oproti projektovému vývoji. Dostává však za to dílo, které spolu vytvořil a řídil k obrazu svému.

Projekt v režimu agilního vývoje se fakturuje většinou měsíčně

a to v rozsahu odvedených hodin x aktuální sazba. Původní rozpočet (pokud vůbec existuje) je nezávazný, protože zadání se v průběhu mění + doplňuje + upřesňuje a drobné požadavky, připomínky, zkoušení a testy vnášejí nové na počátku nezkalkulované hodiny.

Velice důležitou osobou je zástupce zadavatele (klienta) ProductOwner. Během práce na jednotlivých úkolech je umožněno ProductOwner-ovi zasahovat do vývoje a případně upravovat a aktualizovat požadavky nebo vytvářet dodatečné úkoly. Pověřená osoba ze strany klienta by tedy měla mít již od počátku co největší přehled o potřebách klienta a vizi. Celou dobu vývoje pak má přehled o současném vývoji i dalších plánech do budoucna, aby se projekt mohl vyvíjet tím správným směrem. Ze strany vývojáře je nejdůležitější osobou ScrumMaster. ScrumMaster je ten, kdo se stará aby se projekt dobře a plynule vyvíjel. ScrumMaster je součástí týmu a měl by být týmu kdykoli k dispozici. 

Komunikace mezi zástupcem klienta a jednotlivými pracovníky je důležitá především proto, aby byli zaměstnanci detailně seznámení s tím, jakého cíle je potřeba dosáhnout, na čem aktuálně pracovat a jaký problém řešit jako první. Klient dostává průběžně reporty o tom, jak se projekt vyvíjí a na čem aktuálně pracujeme. V průběhu agilního vývoje je možné aktuálně upravovat jednotlivé kroky s ohledem na momentální situaci a zohlednit i nové nápady a postupy, které povedou k úspěšnému dokončení projektu.

Agionetu jsme si agilní metody osvojili a rádi zapojujeme naše klienty do vývoje. Aktivní agilní spolupráce nás baví, protože nám pak práce jde pěkně od ruky a zvyšuje se naše motivace.

 

Co je to agilní přístup

Agilní vývoj je založen na aktivním zapojení zadavateleAgilní přístup neznamená jen projekt zobchodovat, řídit, rozpočtovat nebo vyvinout software. Nejdůležitější je znát potřeby a finanční možnosti zákazníka a přizpůsobit jim web tak, aby bylo dosaženo požadovaného výsledku. Nechat klienta říci jeho názor a zároveň mu poradit a přesvědčit ho o lepší cestě, pokud by chtěl něco, co je v rozporu s cílem projektu. My jsme tu od toho, abychom mu pomohli dosáhnout lepších výsledků v jeho snažení.

Nechme klienta říci jeho názor. Svými názory a nápady nás může inspirovat.

Obracíme se na další odborníky a experty z různých oborů, které souvisí s naší prací a s tím, čeho chce klient dosáhnout. Konzultujeme s nimi odvedenou práci a pak ji můžeme podle toho upravit.

Ilustrační obrázek: využití moderního nástroje SCRUM, zdroj: https://www.scrum.org/resources/what-is-scrum

Screenshot Scrum

Agilní metody

Dříve se nejprve řešil rozsah webu, pak kvalita, cena a čas. Co je pro klienta nejdůležitější?

Kolik času a peněz bude muset investovat. Potom teprve řešíme kvalitu a rozsah webu. To je agilní přístup.

Zákazník nám řekl, že může investovat 2,5 milionu korun a chce, aby vše bylo do půl roka hotové. Takže když víme, kolik času a jaký rozpočet máme, můžeme se pustit do díla. Naplánujeme jednotlivé kroky tak, aby na sebe navazovali, rozdělíme práci. Nezbytná je správná komunikace mezi všemi osobami, které jsou do projektu zapojeny. K dokonalé organizaci nám může pomoci využití moderního nástroje SCRUM. Ten je zaměřen na správnou organizaci vývojového týmu.

V průběhu naší práce se klienta zeptáme, jak se mu líbí to, co už jsme pro něj vytvořili. Svými názory a nápady nás může inspirovat.

 

Chcete vědět víc o agilním vývoji webu? Čtěte také:

Možná již nyní máte dostatek informací a mohla by se vám hodit „rychlá tlačítka“:
Pokud jste zvídavější, pokračujte dále ... kompletní menu nebo na Úvodní stranu