e-shop knihovny Vydavatelství ZČU

Nově propracovaný e-shop s filtrováním, vyhledáváním, tříděním, napojením na platební bránu Global Payment, … pro Západočeskou univerzitu v Plzni.

Vytvořeno na základě CMS Joomla! s rozšiřující komponentou VirtueMart. Bylo nutné provést mnoho programování a napojování na externí systémy.

e-shop.zcu.cz

Realizované práce pro naše klienty (reference) jsme rozdělili do následujících kategorií: