Vědavýzkum.cz – informační portál

Dne 1. 9. 2016 byl spuštěn informační portál Vědavýzkum.cz, jehož cílem je uveřejňovat relevantní, přehledné a aktuální informace o výzkumu, vývoji a inovacích a navazujících oblastech (ochrana duševního vlastnictví, transfer technologií a znalostí, komercializace, spolupráce s aplikační sférou atd.) pro nejširší cílovou skupinu. Jeho mottem je: Nezávislé informace o vědě a výzkumu.

Portál je určen především výzkumným a vývojovým pracovníkům výzkumných organizací a soukromých firem, akademickým pracovníkům vysokých škol, administrátorům projektů, zaměstnancům veřejné správy a samosprávy, investorům, studentům, novinářům, odborné veřejnosti – zkrátka všem, kteří se z jakéhokoliv důvodu zajímají o problematiku výzkumu, vývoje a inovací a chtějí mít kvalitní informace.

Vědavýzkum.cz vzniká především jako reakce na neuspokojivou situaci v České republice, kdy do současné doby neexistuje web, který by zájemcům poskytl nezávislé a přehledné informace o problematice vědní politiky a výzkumu, vývoje a inovací. Zájemce o danou oblast musí hledat důležité informace na několika různých místech,“ říká Aleš Vlk, ředitel TERI.

Provozovatelem portálu je Tertiary Education & Research Institute. TERI je neziskový think tank, jehož cílem je nezávislá výzkumná a vývojová činnost, vzdělávání a šíření znalostí v oblasti vysokoškolské politiky, veřejné vědní politiky, politiky výzkumu, vývoje a inovací a transferu technologií a znalostí.

Provozovatel portálu spolupracuje při vytváření obsahu s partnery ze soukromého a veřejného sektoru (Advokátní kancelář HOLEC, ZUSKA & Partneři, INPARTNERS GROUP, alevia, NAVIGA4, Technologické centrum AV ČR, TRANSFERA, Technologická agentura ČR atd.).

Portál je členěn do následujících rubrik: Politika výzkumu a vývoje, Legislativa a právo, Duševní vlastnictví, Akce, Granty a dotace, Transfer znalostí & spolupráce, Inovace & Technologie, Zajímavosti z domova, Zajímavosti ze zahraničí, Blogy a rozhovory a Nabídky pracovních pozic.

Jiří Stanzel, projektový manažer
Aleš Vlk, ředitel TERI

www.vedavyzkum.cz

Realizované práce pro naše klienty (reference) jsme rozdělili do následujících kategorií: