ŠKODA MACHINE TOOL – webdesign

Nové prezentační webové stránky společnosti ŠKODA MACHINE TOOL a.s. vznikaly v úzké spolupráci s marketingovým oddělením klienta. Tvořili jsme společně strategii, vytvářeli persony potenciálních návštěvníků webstránek a hledali způsoby, jak nejlépe oslovit případné zájemce. Díky této spolupráci vznikl vizuálně silný web s příběhem, který je spojen se značkou okřídleného šípu.

Použité technologie: CMS Joomla!, PHP, JSON, CSS3, HTML5

www.skodamt.com

Realizované práce pro naše klienty (reference) jsme rozdělili do následujících kategorií: