Mezinárodní letní jazyková škola ZČU v Plzni – webaplikace MLJŠ

Naprogramování velkého webapp systému pro správu agendy Mezinárodní letní jazykové školy (MLJŠ) – International Summer Language School (ISLS) – akce s mezinárodním přesahem, kterou pořádá Západočeská univerzita v Plzni.

Mezinárodní letní jazyková škola při ZČU vznikla v roce 1990. Za 30 let svého fungování potřebovala organizační systém, který byl zpočátku řešen různými Excel tabulkami apod. Analýza pro nový robustní webový systém byla vytvořena cca v roce 2017, ale programování probíhalo až v roce 2019 a po podivném roce 2020 byl systém do provozu nasazen v roce 2021.

MLJŠ patří mezi nejvýznamnější a nejnavštěvovanější akce s mezinárodním přesahem, které ZČU pořádá. Jazykové kurzy jsou vedeny kvalifikovanými lektory včetně rodilých mluvčích, a to neformální, zábavnou formou. Účastníci se nejen zdokonalí v komunikaci v cizím jazyce, ale zažijí i mnoho zábavy a navážou nová přátelství. Díky účasti zahraničních lektorů se na ZČU sejde pestrá mezinárodní společnost.

www.isls.zcu.cz

Realizované práce pro naše klienty (reference) jsme rozdělili do následujících kategorií: