Programování internetové aplikace CEREK.cz

Internetová aplikace CEREK byla vytvořena jako prevence proti krádežím jízdních kol.

Registrací jízdních kol se výrazně zkomplikuje nebo úplně zabrání přeprodeji odcizeného jízdního kola. Každé jízdní kolo má své jedinečné výrobní číslo (číslo rámu jízdního kola) a proto je možné jej okamžitě identifikovat. V případě nálezu soukromou osobou, Policií ČR nebo Městskou policií, je tedy možné okamžitě dohledat majitele nalezeného jízdního kola. V České republice je každý rok oficiálně odcizeno cca 8000 jízdních kol, které není možné při jejich nálezu identifikovat. Počet neoficiálně odcizených jízdních kol je však až 3x vyšší.

CEREK znamená Centrální registr jízdních kol.

Ukázka: www.cerek.cz (pozor: již to není v naší správě a vizuál je značně pokažený)

Realizované práce pro naše klienty (reference) jsme rozdělili do následujících kategorií: