Starter ERP - Karel Bezušek

Zavedení Starteru (jejich pojmenování našeho ERP-e) do každodenního běhu Start Production nám výrazným způsobem zpřehlednilo průběh každodenních činností, přehled o materiálu, který se pohybuje všemožně po republice a v neposlední řadě také ulehčilo tvorbu nabídek a následných kalkulací. Agionet nám podle našich potřeb určité části systému poupravil a doplnil tak, aby přesně dělal to, co chceme.

Karel Bezušek, jednatel Start Production, s. r. o.

Programování velké vnitropodnikové web aplikace Starter se věnujeme i ve článku: ERP – informační systém pro správu společnosti. V našich referencích je zde.