Starter – projektový systém vhodný i pro půjčovny (ERP)

Pro společnost Start Production jsme již v roce 2012 naprogramovali velký ERP systém pro správu projektů a zápůjček. Je to robusní systém pro řízení společnosti spojený se skladem, kontakty, kalendářem, financemi i logistikou řízení lidí.

Karel Bezušek, jednatel Start Production, s.r.o. nám ke spolupráci napsal: „Zavedení Starteru do každodenního běhu Start Production nám výrazným způsobem zpřehlednilo průběh každodenních činností, přehled o materiálu, který se pohybuje všemožně po republice a v neposlední řadě také ulehčilo tvorbu nabídek a následných kalkulací. Při implementaci celého ERP systému byl Aginet schopný vyjít vstříc našim potřebám a doladit systém přesně na míru.

Základem systému je ERP Dolibarr, ale většina jeho funkcí je doplněna a velkým novým rozšířením je zaměření na půjčování produktů/materiálu ze skladu a řízení vlastních projektů, na které je zapotřebí zablokovat produkty na skladě. V přehledném kalendáři je okamžitě vidět, jak je v který den inventář rozebraný na různých akcích a zápůjčkách. Každý projekt je možné dotáhnout až k fakturaci, ale je možné i vytisknout smlouvu, předávací listiny apod.

DEMO ERP systému je vám k dispozici zde: test.agionet.cz/_demo/starter/. Pro přístup použijte jméno: demo a heslo: demo.

Více v sekci Programování: ERP – Správa a organizace agendy malých a středních společností

Realizované práce pro naše klienty (reference) jsme rozdělili do následujících kategorií: