Specialista na WEB
od 1999

Dynamické QR kódy a QR platby

QR kód (Quick Response Code, kód rychlé reakce/odpovědi/odezvy) slouží k automatizovanému sběrupřenosu dat. Stejně jako klasické/tradiční čárové kódy (barcodes), ke kterým patří například EAN (European Article Number, evropské číslo zboží).

Na rozdíl od tohoto představitele lineárního a jednorozměrného (1D, jednodimenzionální) typu čárových kódů s možností uložení dat pouze v jednom směru (vodorovně, resp. ve svislém směru jsou uložena identická data) má QR kód coby typický reprezentant maticových kódů (matrix codes) informaci uloženou dvourozměrně (2D, dvoudimenzionální) a data lze kódovat ve dvou směrech – horizontálně i vertikálně.

Podle konfigurace rozeznáváme dva druhystatickédynamické QR kódy, což už napovídá jejich povahu i účel, nicméně detailněji probereme v článku. Vytištěné se technicky neliší a výběr mezi nimi závisí na individuálních požadavcích i konkrétních cílech použití. Existuje mnoho webstránek a aplikací umožňujících QR kódy vytvářet, přičemž většina chytrých telefonů je umí číst bez dalšího softwaru. My nabízíme především personalizované programování generování dynamických QR kódů včetně etiket/nálepek/štítků a také připravujeme (webové) multimediální prezentace/systémy, ke kterým dynamický QR kód často vede.


QR kódy – možnosti, výhody, využití, rozdíly

Možnosti QR kódů

Obsahem QR kódu může být:

 • prostý text (neformátovaný)
 • webová adresa (URL, Uniform Resource Locator, jednotný lokátor zdroje)
 • e-mailová adresa včetně předmětu a obsahu zprávy
 • telefonní číslo pro zavolání včetně obsahu zprávy k odeslání SMS
 • poloha (GPS souřadnice)
 • wifi (jméno a heslo pro připojení k bezdrátové síti)
 • vizitka ve formátu vCard (VCF, Virtual Contact File, virtuální kontaktní soubor) či MeCard (jednodušší formát vhodný pro mobilní telefony)
 • událost s datem, časem, místem a popisem konání ve formátu iCalendar (iCal, standard pro výměnu kalendářových dat)
 • platba (standard České bankovní asociace, nezbytný IBAN)
 • údaje o profilu na sociálních médiích

Výhody QR kódů

přednostem QR kódu pro uživatele na obou stranách náleží:

 • kapacita (uložení značného množství dat)
 • komfortuživatelská přívětivost (snadný přístup k informacím bez nutnosti zadávání potřebných údajů nebo manuálního vyhledávání)
 • bezkontaktnost (bezprostřední přístup k provádění akcí bez potřeby asistence)
 • přesnost (eliminace pravděpodobných lidských a technických chyb)
 • funkčnost a variabilita (kontrola, následná chybová korekcepřečtení dat – čitelný od velikosti 5 × 5 mm, při natočení, inverzi i malém kontrastu barev a až 30% poškození či znečištění)
 • levnost (snížení nákladů na tiskové produkty)
 • zelenost (omezení množství tištěných materiálů a tím i odpadu pro životní prostředí)
 • přizpůsobivost (design odpovídající osobnímu nebo firemnímu grafickému stylu)

Výhody QR plateb

Hlavní přednosti QR platby / platebního QR kódu pro zákazníky i obchodníky jsou:

 • rychlostpohodlí (zaplacení obratem bez potřeby vyplňování platebních údajů, hledání hotovosti či platební karty nebo jakékoli asistence)
 • jednoduchost (automatické vyplnění položek platebního příkazu)
 • bezpečnostochrana dat (žádné citlivé či osobní údaje, zakódování pouze informací nezbytných k provedení bankovního převodu)
 • spolehlivost (minimalizace rizika zadání nesprávných platebních údajů a prevence možných chyb interpretace)
 • všestrannost (použití pro různé druhy transakcí – platby v obchodech, restauracích, na veřejných místech, e-shopech, ale také převody peněz mezi uživateli, …)
 • dostupnost (v nabídce většiny bank a mnoha e-shopů)
 • nízkonákladovost (snížení výdajů na zpracování plateb bez nutnosti placení poplatků)
 • integracekompatibilita (jednoduché přijímání plateb bez potřeby složité infrastruktury nebo speciálního vybavení)

Využití QR kódů

QR kód je častým nástrojem pro počáteční i koncové uživatele v těchto oblastech:

 • bankovnictvífinance (automatické načtení platebních údajů bankovní aplikací, …)
 • cestovní ruchmédia (přístup k aktuálním informacím o dopravě, identifikace a ověření jízdenek, prezentace turisticky významných a zajímavých míst i zařízení, …)
 • gastronomie (přístup k rezervacím, jídelním lístkům, objednávkám, platbám, dodávkám, recenzím, … restaurací)
 • IT sektor (podpora ostatních oblastí)
 • kulturaumění (identifikace a ověření vstupenek na akce, další informace o uměleckýchmuzejních exponátech, virtuální prohlídky, …)
 • logistika (sledování zboží od výroby přes sklad až k zákazníkovi)
 • marketingreklama (nasměrování na podrobnější informace o nabídkách, produktech i službách, slevách a událostech i případnou možnost nákupu)
 • potraviny (poskytnutí informací o původu, zpracování, přepravě, složení, výživových hodnotách, návodu k použití, … výrobků)
 • recyklace (identifikace materiálů a kategorizace odpadu)
 • sport (ověření průjezdu určitými místy, vstup do sportovních zařízení, …)
 • zdravotnictví (sledování léků a poskytování pacientských údajů, QR certifikát jako doklad o provedeném očkování či testování na covid-19, …)

Rozdíly QR kódů (včetně QR kódů pro platby)

Dynamický QR kód (počítaje v to i dynamické platební QR kódy) od statického odlišuje především to, že:

 • je možná přímá aktualizace cíle, obsahu, zaměření i po vygenerování/vytištění/distribuci
  vs. samotný statický QR kód ne, existují pouze zástupná řešení, kdy za určitých okolností lze upravit jeho cíl či obsah (pomocí přesměrování původní URL adresy na novou nebo strategie vstupní/přistávací stránky [landing page]) a vzhled (nutný opětovný tisk či další šíření)
 • nabízí pokročilé sledovací, měřicíanalytické funkce
  vs. nedostatek pokročilých sledovacích, měřicích a analytických funkcí
 • hodí se pro podnikatelské záměry nebo opakované použití
  vs. vhodné k osobním účelům či jednorázové upotřebení
 • má vždy skladný a uspořádaný vzhled
  vs. bývá větší a chaotičtější
 • jeho tvorba může být složitější a vyžaduje generátor nebo službu dynamických QR kódů
  vs. snadné vytváření
 • některé pokročilé funkce bývají zpoplatněny
  vs. lze generovat většinou zdarma
 • může vyžadovat průběžnou údržbu i správu a aktualizace obsahu jsou závislé na internetovém připojení
  vs. není třeba provádět průběžnou údržbu ani úpravu

Výhody dynamických QR kódů (včetně platebních)

Mezi přednosti dynamického QR kódu (dynamické QR kódy s platebními údaji nevyjímaje) pro uživatele i provozovatele patří:

 • editovatelnost (aktualizace zakódovaného obsahu kdykoli)
 • flexibilita (změny informací bez nutnosti generování nového QR kódu, opětovného tisku či další distribuce)
 • sledovatelnost, měřitelnostanalytičnost (sledování stavu skenování, měřeníanalýza dat v reálném čase – např. celkový počet i množství unikátních skenů; umístění, čas a frekvence skenování; typ použitého zařízení, operačního systému i prohlížeče)
 • nákladová efektivitaekologičnost (úpravy obsahu bez vlivu na vzhled – šetření času, úsilí i financí a zároveň životní prostředí)
 • vícenásobná použitelnost (průběžné změny hostovaného obsahu podle různých parametrů bez ovlivnění vnější podoby)
 • přesměrovatelnost (vedení k různým cílům na základě podmínek – jako typ zařízení, poloha nebo čas)
 • univerzálnost (účel měnící se spolu s daty)

QR kódy – skenování, generování, realizace

Skenování QR kódů

QR kód jakožto typ čárového kódu lze interpretovat (naskenovat, dekódovat a přečíst) prostřednictvím:

 • chytrých telefonů či tabletů s vestavěnou skenovací aplikací fotoaparátu nebo se staženou libovolnou aplikací ke skenování (i pro QR kód uložený přímo v mobilním zařízení)
 • speciální čtečky/skeneru ve formě aplikace ke stažení pro některá starší mobilní zařízení
 • online aplikace/čtečky/skeneru na vybrané webové stránce (i pro PC)
 • specializovaných čteček s optickým snímačem (2D imagerem) v podobě samostatných (ruční snímače) či coby součást (mobilní terminály) elektronických zařízení (nejen pro průmyslové využití)

Generování QR kódů

Pro vytváření QR kódu existují v zásadě dvě možnosti:

 • zdarma pomocí mobilních i desktopových freewarů ke stažení či bezplatných online webových generátorů/aplikací bez registrace a přihlášení (statickédynamické QR kódy bez pokročilých funkcí pro osobní a komerční účely)
 • prostřednictvím zpoplatněného (online) generátoru nebo (před)placené (online) služby (dynamické QR kódys pokročilými funkcemi pro nekomerční a obchodní použití)

Realizace dynamických QR kódů (včetně platebních)

Pro naše klienty programujeme personalizované generováníčtení dynamického QR kódu s aktuálními údaji, například jako:

 • QR kód s URL adresou či GPS souřadnicemi (webové) multimediální prezentace pro kulturní instituce (archivy; divadla; kina; knihovny; muzea včetně galerií, hradů, zámků; památníky; ústavy)
 • QR kód na poukázkách, jako jsou vouchery, slevové kupony, dárkové poukazy, pro věrnostní systémy (k uplatnění poukázek a získání zboží, služeb, slev, odměn, dárků či přístupu k exkluzivním nabídkám i sledování věrnostních bodů; nasměrování na propagační a slevové nabídkyregistrace do věrnostních programů)
 • QR platba s kartou umožňující i přístup na vstupenkyvýhody pro projekt OneMoney
 • QR kód se soutěží a dárkem pro mezinárodní veletrh cestovního ruchu ITEP Plzeň pořádaný Plzeňským krajem
 • QR platba ve formě pluginu pro Joomla! komponenty (rezervační Event Booking, Vik Appointment, Vik Booking; e-shopy EShop, VirtueMart a další)
 • QR kód na fakturách pro náš projekt e-PF
 • QR kód se čtečkou pro pokladní systémy
 • QR kód ve skladovém hospodářství pro České dráhy
 • QR kód k označení výtahových zařízení pro SOVY výtahy
 • QR platba pro rezervace na kurzy společnosti Střelnice LEIKO

Zároveň realizujeme i cílové prezentace (viz naše reference Multimédia), propagující turistické objekty, jako jsou historické, kulturní, přírodní, stavitelské, umělecké památky. Patří k nim (webové) dotykové multimediální prezentační/orientační/informační systémy/aplikace ve formě dotykově ovládaných kiosků/terminálů/zařízení (viz náš projekt s vlastním webem www.dotykovy-system.cz) s prvky interaktivity a možností editace (s vlastní administrací), k nimž dynamické QR kódy ve fyzické podobě námi připravené jako etikety/nálepky/štítky přivedou uživatele / turisty / potenciální návštěvníky, kteří je přečtou pomocí svých mobilních zařízení.

Pro programování generování dynamických QR kódů využíváme PHP knihovny a výsledek můžeme snadno přenést i do PDF souboru/dokumentu (dejme tomu na faktury, kde bývají QR platby velmi oblíbené, a to nejen s českou měnou).

Pokud potřebujete pro vaše webové stránky či do (webové) aplikace vytvořit dynamické QR kódy nebo naprogramovat generátoryčtečky dynamických QR kódů přizpůsobené vašim požadavkům (tzv. na míru), kontaktujte nás a společně najdeme řešení.

Možná již nyní máte dostatek informací a mohla by se vám hodit „rychlá tlačítka“:
Pokud jste zvídavější, pokračujte dále ... kompletní menu nebo na Úvodní stranu

Implementujeme též již existující

webové systémy, nejčastěji z naší dílny.

 
Nasazením existujícího systému vám uspoříme náklady.
 
 
 • Informační portál
  Informační portály pro zpravodajství, e-zin
  Základem informačních portálů je u nás Joomla a pro ni doprogramované komponenty a doplňky. Ukázky jsou v referencích.
 • INTRANET portály a správa dokumentů
  INTRANET a správa dokumentů
  Intranet může mít podobné funkčnosti jako veřejná stránka, ale je nutná registrace. Pro Tesco jsme nasazovali Document management system, pro ZČU univerzitní informační portál atd.
 • Rental Inventory - správa půjčovny
  Rental inventory system – správa půjčovny
  Webových aplikací pro správu půjčovny a revizí či plánování využití inventáře jsme naprogramovali již několik a je možné je po drobných úpravách snadno využít i pro vás.