Přístupnost webu (web accessibility)

Prohlášení o přístupnosti webu, audit, úpravy webu, ...

Co je to "Přístupnost webu" a služby s tím spojené

Podle průzkumů má 20-30% návštěvníků problémy se zobrazením, fungováním nebo orientaci a používám běžného webu. Pro vlastníka to znamená zvyšující se míra okamžitého opuštění webu či nespokojenost uživatelů, která vede k nižším prodejům a malé návštěvnosti webu. Pokud však Váš web bude dostatečně uživatelsky přístupný, je to pro vás obrovská výhoda vůči Vaší konkurenci, která nemá svůj web až na takové úrovni. Pro některé instituce je dokonce dle zákona povinné mít webové stránky uživatelsky přístupné.

Co to tedy je ta přístupnost webu?

Přístupnost webu (z anglického překladu Web accessibility) je soubor pravidel, které zajišťují jeho bezbariérovost a bezproblémovost. To znamená, že informace uvedené na webu jsou dostupné nezávisle na zobrazovacím zařízení, jeho nastavení, nebo i fyzickém stavu návštěvníka.

Nabízíme vám tvorbu uživatelsky přívětivějšího webu, který nebude klást uživatelům žádné překážky v jeho používání. Odstraníme veškeré potencionální problémy, se kterými by se Vaši zákazníci mohli potýkat. - Již nyní nás můžete kontaktovat třeba i s poptávkou vytvoření auditu webu na uživatelskou přístupnost.

Koho se týká?

 • Přístupnost se netýká jen slepců využívajících slepecké čtečky, hluchoněmých, nebo lidí, kteří nemohou ovládat počítač myší, jak se někteří lidé milně domnívají.
 • Lidem vyžívajícím rozdílné webové prohlížeče se daný obsah nesmí zobrazovat nekomfortně a jinak.
 • Záleží také na velikosti zařízení, tudíž na responzivitě webu. Musíme brát v potaz nejen klasické monitory, ale také laptopy, notebooky, mobilní zařízení a v neposlední řadě také chytré televize.
 • Stále vzrůstá část uživatelů internetu, kteří už mají svůj věk a postupně naprosto přirozeně začínají mít problémy se zrakem či sluchem. Pro ty je potřeba upravit velikost písma a také jeho kontrast s pozadím.
 • Tohle zdaleka nejsou všichni, kteří se s přístupností webu potýkají. Překvapivým zjištěním může být fakt, že znevýhodnění mohou být i vyhledávací roboti! Ti potřebují dobře a přehledně zapsaný HTML kód a ideálně také mapu s odkazy na všechny stránky, tzv. Sitemap, která jim usnadňuje orientaci a správnou indexaci webu.

Pro koho je přístupnost povinná ze zákona?

Podle nového Zákona č. 99/2019 Sb. vycházejícího ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102, která se věnuje stejnému tématu jako Vyhláška č. 64/2008 Sb., se přístupností musí zabývat hlavně státní instituce a právnické osoby zřízené zákonem. Dalším subjektem podléhajícím tomuto zákonu jsou vysoké školy, školy a další školské zařízení, které by také měli mít na svých webových stránkách vše podle dokumentu o přístupnosti webu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines).

Jak se ověřuje přístupnost webu?

Možností, jak web ověřit, existuje několik. Můžete Váš web zkontrolovat podle pravidel přístupnosti, nebo si nechat provést audit, a nebo web reálně otestovat na hendikepovaných uživatelích. My kombinujeme několik technik, a protože umíme nahlédnout do HTML kódu, můžeme využít i této možnosti.

Pravidla přístupnosti

Nejzákladnějších pravidel, které je třeba dodržet, je šest. Každé pravidlo je dost obsáhle, tudíž je možné ho rozdělit na další menší úkony, o které se již postaráme my. Pro alespoň základní povědomí uvádíme:

 • Obsah webových stránek je dostupný a čitelný
 • Práci s webovou stránkou řídí uživatel
 • Informace jsou srozumitelné a přehledné
 • Ovládání webu je jasné a pochopitelné
 • Kód je technicky způsobilý a strukturovaný
 • Prohlášení o přístupnosti webových stránek

Nabídka auditu přístupnosti webu

Oborem návrhu a tvorby webových prezentací se zabýváme již 20 let. Máme tedy dostačující znalosti a zkušenosti, které využíváme při analýze. Získáte tedy nejen zhodnocení současného stavu, ale také popis nedostatků. Ty vám následně pomůžeme odstranit.Pro webové vyhledavače tedy upravíme a zpřehledníme zdrojový kód a uživatelům umožníme pohodlné a bezproblémové zobrazení. Otestujeme kontrast a čitelnost a dáme si pozor i na komfort určený seniorům. Postaráme se o všechno!

Test na hendikepovaných uživatelích

V rámci správné funkčnosti a umožnění zobrazení informací na webu i tělesně postiženým můžete využít formu testování v praxi. Má určitě své výhody, ale i nevýhody.Zjistíte sice potřeby těchto speciálně znevýhodněných uživatelů, ale chybí vám pohled na zdrojový kód, zobrazovací zařízení a webové prohlížeče. Pojďme se do úpravy či tvorby webu pustit společně, zde je kontakt.

Možná již nyní máte dostatek informací a mohla by se vám hodit „rychlá tlačítka“:
Pokud jste zvídavější, pokračujte dále ... kompletní menu nebo na Úvodní stranu