MESS – dotazníkový systém pro zdravotnictví

Projekt MESS Lékařské fakulty UK v Plzni se zaměřuje na moderní sběr dat (vyplňování formulářů na tabletu) a vyhodnocení problémů pacientů ve zdravotnictví, a to jak u ošetřujícího lékaře, tak dále u vědeckých pracovníků, kteří mají přístup ke statistickým výstupům a mohou porovnávatanalyzovat na velkém vzorku dat.

Medical Electronic Survey System (MESS)

sber dat tablet dotaznikovy system messje vytvořený společností Agionet na platformě PHP – Nette (serverová část) a Android (tablet). Uživatelská přívětivost respektuje potřebu práce sestřiček a doktorů, a proto je systém na používání jednoduchý a přehledný.

Zdravotnická zařízení po celém světě zajišťují statistické údaje týkající se průběhu léčby různých diagnóz, které získávají prostřednictvím dotazníků od svých pacientů. Formou odpovědí na dotazníkové otázky získávají lékaři statistické výsledky, které poté slouží k dalšímu rozvoji v oboru a zkvalitňují lékařskou péči. Sběr dat se v současnosti děje převážně papírovou formou, která nese riziko vzniku chyb i ztráty soukromí pacienta.

Zadáním klienta bylo vytvořit uživatelsky příjemný, robustníbezpečný systém, který by nahradil nynější papírové i „excelové“ dotazníky používané v gynekologii. Tento systém pak umožní rychlejší, bezpečnější a pohodlnější zpracování dat. Uživatelům systému (doktorům a vědeckým pracovníkům) jsou pak vyhodnocené výsledky k dispozici on-line na zabezpečeném serveru umístěném přímo v nemocnici či na vědeckém pracovišti.

Na serverové části aplikace je řešeno vytváření samotných dotazníků, jejich automatická distribuce na jednotlivá lékařská zařízení a následně sběr získaných dat směrem od pacienta k centrální databázi. Sebraná data jsou poté uložena pro další zpracování a statistické vyhodnocení. Na této úrovni bylo důležité vyřešit anonymitu dat a také bezpečnost přenosu informací mezi centrálním serverem a jednotlivými zařízeními, kde se sběr dat uskutečňuje.

Sběr a vyhodnocováním údajů

Každé zdravotnické zařízení, které pracuje se systémem MESS, má k dispozici svůj lokální server, který komunikuje se serverem centrálním, a klientské stanice (tablety), na kterých probíhá vyplňování dotazníku pacientem. Dotazníky jsou tvořeny dle standardu WHO (World Health Organization = Světová zdravotnická organizace).

Klientskou stanici tvoří tablet se systémem Android, který obsluhuje zdravotnický personál a který se synchronizuje se svým nadřazeným serverem prostřednictvím bezdrátové sítě. Systém udržuje přehled o tom, který dotazník má konkrétní pacient vyplnit, a po dokončení data odesílá na server. Dotazníková aplikace je vytvořena s ohledem na intuitivní a pohodlné uživatelské prostředí tak, aby jeho vyplnění zvládl samostatně či s asistencí sestry každý pacient.

Lékařská fakulta Univerzity Karlovy si uvědomuje možnou užitečnost této webové aplikace a po dohodě s Agionetem ji nabízí dalším subjektům k možnému využití v jejich lékařských oborech, klinikách, nemocnicích. Původní dotazníkové sety pro gynekologii je možné snadno rozšířit o jakékoli další obory.

Pokud máte zájem o tento systém, neváhejte nás kontaktovat – zprostředkujeme vám spojení na zástupce Univerzity Karlovy, kteří vám sdělí obchodní podmínky, a my (společnost Agionet) vám systém nainstalujeme a poskytneme dlouhodobou podporu (support, zaškolení, …)

www.medical-survey.eu – vlastní prezentační web projektu

Realizované práce pro naše klienty (reference) jsme rozdělili do následujících kategorií: