INTRANET… pro univerzitu v Plzni

Intranet pro Západočeskou univerzitu (ZČU) v Plzni jsme tvořili od počátku (wireframe–layout, design dashbordu) přes sestavování a nastavování CMS Joomla! až po programování komponent: celouniverzitní kalendář, individualizované aktuality, nastavitelný rozcestník, dashboard, … Vývoj nového „mohutného“ intranetu byl realizován ve virtualizačním prostředí za pomoci technologií: Docker, Kubernetes, Git; s propojením přes Shibboleth a LDAP, centralizací zpráv a individualizovaným dashbordem uživatele. Vývoj probíhal v těsné spolupráci s Centrem informatizace a výpočetní techniky (CIV).

Intranet jsme napojovali na různé univerzitní systémy a také jsme museli v Joomle upravovat správu uživatelů (role, práva, sekce, …), aby lépe vyhovovala univerzitním zvyklostem. S intranetem nyní pracuje tisíce lidí denně. Slouží nejen zaměstnancům, profesorům, ale i vědeckým pracovníkům a studentům. Každému vybírá a zobrazuje novinky a další informace podle jeho role, umístění na univerzitě i jeho vlastních preferencí.

Intranet stále rozšiřujeme

Do intranetu postupně přidáváme další funkčnosti. Některé programujeme – např. „Průvodce zaměstnance“, který pomáhá zorientovat se v chodu a systémech univerzity nově příchozím zaměstnancům a také řešit nezvyklé situace tím, že ukazuje postupy a kontakty. Je to něco na způsob inteligentního helpdesku/FAQ. A některé funkčnosti dodáváme z už existujícího portfolia: extensions.joomla.org.

Pro přístup do portálu je bohužel nutné přihlášení uživatele: intranet.zcu.cz.

Realizované práce pro naše klienty (reference) jsme rozdělili do následujících kategorií: