Specialista na WEB
od 1999

NILAN – aplikace pro techniky

Naprogramování webových formulářů a jejich zpracování, zobrazení dat na mapovém podkladu (viz naše reference Nilan – agenda výjezdů) pro společnost NILAN s.r.o. Webová aplikace slouží k plánování a realizaci výjezdů techniků na servisní prohlídky a řešení dalších požadavků klientů. Zjednodušeně to funguje přibližně takto:

  • v kanceláři u administrativních pracovníků se shromažďují požadavky na servis, opravy, rozšiřování apod.; nějaká data o pravidelných či plánovaných prohlídkách dodá i interní systém
  • servisní pracovníci dostanou přehled výjezdů a konkrétní denní plán (na týden dopředu), kam zajet, co opravit/zkontrolovat; tato data se jim automaticky zobrazí na jejich tabletech
  • když servisní pracovník u zákazníka provede požadovanou údržbu, zapíše ji do formuláře na tabletu, nechá zákazníka zkontrolovat a doplnit podpis
  • data se ihned automaticky přenesou do centrálního serveru, kde k nim již mají zase přístup administrativní pracovníci, kteří mohou navazovat na práci technika a případně vystavit i fakturu atd.
  • webaplikace je doplněna o mapový systém, a tak se v ní dobře plánuje cesta techniků

V aplikaci se využívá přenosů dat z externích systémů (XML), API na Google Maps apod.

Ukázka z aplikace – „formulář“:

nilan aplikace technici formular

www.nilan.cz

Realizované práce pro naše klienty (reference) jsme rozdělili do následujících kategorií: