Analýza klíčových slov

Kvalitní SEO poradenství nelze dělat bez analýzy klíčových slov. Měla by být prvním krokem v kompletní SEO analýze. Než budeme optimalizovat stránky, je důležité vědět, pro koho jsou stránky určeny? Které slovní spojení uživatel hledají a jak často? Analýza klíčových slov nám dá základní odpovědi: která slova charakterizují web a pro které dotazy je třeba stránky optimalizovat.

K čemu je dobrá analýza

  • Znalost klíčových slov je důležitá pro formální i obsahovou část webu.
  • Pro lepší viditelnost webu.
  • Linkbulding, PPC reklamy, Optimalizace stránek pro vyhledávače.
  • Pro lepší pochopitelnost webu.
  • Informační struktura webu, Obsah stránek na webu.

Co jsou to klíčová slova?

Slova zadaná do vyhledávače označujeme jako dotaz. A klíčovými slovy rozumíme všechna eventuální slova, která lidé používají pro dotaz, když chtějí najít stránku s vaším obsahem.

Co je Long tail?

= dlouhý ocas. Složitější dotazy, které jsou vyhledávané méně často než obecná slova, většinou jsou ale zároveň i mnohem méně konkurenční. Těchto slov je velký počet, takže v součtu tvoří long tail většinu z celkového počtu hledání.

Jak probíhá analýza klíčových slov

Sběr dat

Základní klíčová slova nám poskytnete vy, další zdroje získáme ze statistik návštěvnosti stránek, analýzou konkurence a nástroji pro hledanost výrazů na webu od seznamu a google.

Zpracování

Odstranění duplicit, nevhodných nerelevantních výrazů. Normalizace – sjednocení totožných dotazů, které se liší jen chybnou gramatikou, nebo slovosledem, interpunkcí, atd..

Analýza

Základní analýza

je orientována na hledání vhodných klíčových slov a odhad jejich potenciálu z pohledu SEO. Výsledkem je kompletní seznam výrazů používaný k dotazům vyhledávání. Obsahuje doporučení slov, na která by bylo dobré web optimalizovat a jak výsledky dále využít v praxi. Součástí je určení stránek, které by měly být na jednotlivá slova optimalizovány. Základní analýza vám pomůže při SEO optimalizaci stránek a při psaní textů tak, aby se vaše stránky indexovaly pro více výrazů.

Kompletní analýza

Je orientována na určení klíčových slov s ohledem na cílové skupiny a jejich charakteristiku.
Obsahuje klasifikací - třídění slov dotazů podle schémat. Tedy rozdělení podle jakých typů dotazů uživatele hledají. Výstupem jsou vypracované tabulky s přehledy jednotlivých segmentů a grafy jejich hledanosti. Doporučení klíčových slov pro jednotlivé cílové skupiny, určení potenciálu na základě hledanosti jednotlivých segmentů. Určení stránek vhodných pro optimalizaci pro dané tematické oblasti – výběr stránek vhodných pro optimalizaci.

Kompletní analýza je potřebná k navržení informační architektury webu, rozvržení hlavní i vedlejší navigace a určení stránek vhodných pro určité téma klíčových slov. Analýzu doporučujeme pro lepší určení cílových skupin v PPC reklamách.

Co je výsledkem analýzy?

Výstupem analýzy je písemný dokumenty obsahující veškeré údaje k jednotlivým klíčovým slovům. Zpráva s doporučení pro jejich optimalizaci. Součástí analýzy klíčových slov je i osobní schůzka či prezentace výsledků. Zpracování analýzy nám zabere 2-3 týdny od dodání podkladů.

Cena

Záleží na rozsahu analýzy. Pokud je analyzován pouze jeden produkt, jedno téma bude cena nižší. V případě několika různých produktů, široké řady témat bude cena vyšší.

Základní analýza ... 3.000 – 5.000 Kč
(hledané výrazy, analýza)

Střední analýza (doporučená) ... 5.000 – 8.000 Kč
(hledané výrazy, synonyma, normalizace, analýza)

Kompletní analýza ... 13.000 – 20.000 Kč
(hledané výrazy, normalizace, klasifikace, fragmentace, analýza)

Pokračujte na článek SEO, SEF optimalizace (v sekci Strategie).

Zpět na Ceník

Potřebujete-li od nás získat více informací, nebo nám zadat realizaci projektu...

kontaktujte nás

Mohlo by vás též zajímat ...

Full servis Full servis

Full servis

Máte nápad, ale nejste si jisti jeho provedením nebo očekáváte..