Specialista na WEB
od 1999

Sběr záměrů – webaplikace

Převzetí a vývoj webové aplikace pro Systém Evidence Záměrů (SEZ) Centra informatizace a výpočetní techniky (CIV) Západočeské univerzity (ZČU) v Plzni, která slouží k celoroční evidenci veškerých objednávek/požadavků na nákup produktů, služeb, licencí atd., udržení přehledu a zjištění celkového objemu. Aplikace byla vytvořena tak, aby pomohla ZČU naplnit literu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Ukázka z aplikace – „moje záměry“:

civ zcu sber zameru moje zamery

Ukázka z aplikace – „nový záměr“:

civ zcu sber zameru novy zamer

Naprogramovali jsme evidenční systém pro následné hromadné nakupování (soutěžení zakázek/výběrová řízení) pro Západočeskou univerzitu (ZČU) v Plzni. Systém slouží k evidenci a sběru záměrů nákupu určitého produktu v následujícím časovém období (roce). Účelem aplikace je evidence založených požadavků a identifikace objemu prostředků, které bude třeba v následujícím období pro schválené požadavky alokovat.

Vycházeli jsme z původní zastaralé aplikace Systém Evidence Záměrů (SEZ), která byla vytvořena na platformě Java. Hlavními problémy původní aplikace byla částečně chybějící funkcionalita, a dále potom skutečnost, že produkt nemá již cca 4 roky žádnou podporu.

Zadávání veřejných zakázek

Zjednodušeně řečeno: Aplikace shromažďuje ze všech univerzitních oddělení požadavky na nákup, které se následně přerozdělí dle předepsaných kategorií a mohou se vysoutěžit dle zákona o zadávání veřejných zakázek.

Požadavky na vytvoření webové aplikace sběru záměrů zněly takto:

 • převzít současnou funkcionalitu a rozšířit ji o nové funkce
 • respektovat nový vizuální univerzitní styl
 • zachovat původní napojení aplikace na centrální přihlašování
 • provozovat aplikace na dedikovaném serveru
 • správa rolí
 • editace rolí

Dostupné funkce Systému Evidence Záměrů:

 • vkládání a editace záměrů
 • prohlížení záměrů
 • vyhledávání záměru
 • prohlížení komodit
 • vkládání a editace komodit
 • export a import XLS s požadavky
 • změna zadavatele záměru
 • editace čerpání financí
 • zaslání e-mailu s poznámkou a nastaveným režimem
 • editace záměru
 • zrušení požadavku

Prioritní požadavky na nové funkce:

 • doplnění nového uživatelského rozhraní pro správu rolí
 • změna číslování záměrů
 • veškeré aktivity uživatelů by měly být logovány
 • vyřešit vnitřní komunikaci/notifikaci aplikace
 • řazení výsledků vyhledávání podle vybraných sloupců
 • nový sloupec – výše čerpané částky
 • editace období sběru záměrů s časovým omezením
 • zachovat data z původní aplikace
 • držet se corporate designu

Sběr záměrů – Nová webová aplikace

Aplikace je vytvořena v jazyce PHP 7.3 na frameworku Nette 3.0, podporující architekturu MVP (model–view–presenter). Aplikace spolupracuje s vlastní databází SQL. Při návrhu vzhledu aplikace byl v nejvyšší možné míře respektován design původního SW řešení s ohledem na stávající vlastnosti použitého jádra. Aplikace je provozována na dedikovaném serveru. Pro testování byla k dispozici demoverze umístěna na nezávislém hostingu. Aplikace odesílá veškerou e-mailovou komunikaci na adresu, kde je možné kontrolovat výstupy. Uživatelům je v aplikaci možné přidělovat typy, role a nastavovat oprávnění (permissions). Aplikace má nově rozhraní pro zadání časového omezení pro konkrétní rok a loguje základní aktivity uživatelů. Je možné vložit záměr, upravovat ho a případně ho také zrušit. Zadavatel vidí ve spodní části sekce „Moje záměry“ veškeré své záměry. Pro vyhledávání stačí do příslušného sloupce začít psát hledaný text. Průběžně dochází k filtrování a zobrazení nalezených dat. Je možné provádět dodatečné změny odesláním zprávy zadavateli záměru. Změny čerpání financí mohou provádět uživatelé s oprávněním supervize.

Import a export souborů .xlsx

Aplikace umožňuje tři typy exportů:

 • export vybraných záměrů – aktuálně zobrazené záměry, záleží na nastavení filtru výběru
 • export komodit s režimy – součty komodit v jednotlivých režimech
 • export prázdné šablony pro zadávání záměrů

Aplikace rozlišuje dva typy importů:

 • aktualizace stávajících požadavků
 • import nových požadavků

Pro import nových požadavků je možné využít prázdnou šablonu, vygenerovanou aplikací. Přístup k vytvoření šablony je prostřednictvím menu. Dochází potom k exportu do souboru .xlsx > exportu prázdné šablony pro zadávání záměrů.

 

Více informací o programování a možnostech využití systému i pro vás: Dynamický nákupní systém a sběr záměrů

www.zcu.cz

Realizované práce pro naše klienty (reference) jsme rozdělili do následujících kategorií: