Dynamický nákupní systém a sběr záměrů

DNS LF scrshot 800pxZkratka DNS v tomto článku znamená dynamický nákupní systém, který naše společnost programovala pro Lékařskou fakultu v Plzni, Univerzita Karlova. Je to uživatelsky příjemný a snadno použitelný webový online systém pro zadávání interních objednávek (podobné e-shopu), řízení poptávek, hromadné společné nákupy, vyhodnocení nákupů atd. (v našich referencích zde).

Sběr záměrů“ je podobný systém, který jsme programovali pro Západočeskou univerzitu v Plzni, a pomáhá jim naplňovat literu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Také je to webová aplikace s velkým počtem uživatelů s různými právy a přístupy k datům o potřebném nákupu pro různá oddělení, specializovaná pracoviště, výzkum apod. (v našich referencích zde).

Oba tyto systémy je možné nasadit i v jiných institucích a po úvodních konzultacích a analýze specifických potřeb i doprogramovat či upravit.

sber zameru zcu moje zamery 800px

S využitím těchto plně elektronických online systémů mohou větší i střední instituce řešit koncentraci požadavků na nákup a následně zadávat veřejné zakázky v případě pravidelných nebo opakovaných objednávek. Dynamický nákupní systém zjednodušuje proces při zpřístupnění veřejných zakázek také malým a středním podnikům. DNS je možné naprogramovat individuálně dle konkrétních požadavků zadavatele a umožnit tak bezproblémovou funkčnost a propojení celého systému nebo obecně navržený systém nastavit, aby vyhovoval potřebám klienta-provozovatele.

DNS pomůže vyřešit zadávání veřejných zakázek, protože obsahuje:

 • interní e-shop
 • pravidelné objednávání
 • velké objemy objednávek
 • propojení mnoha oddělení
 • hromadné objednávky

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Instituce se musí při uzavírání smluv s dodavateli poskytujících dodávky, služby nebo stavební práce řídit zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), ve znění pozdějších předpisů. Z tohoto zákona vyplývá, že zadavatel má povinnost zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení, není-li dále stanoveno jinak. Tato povinnost se považuje za splněnou, pokud je veřejná zakázka zadána na základě rámcové dohody postupem podle části šesté hlavy II, v dynamickém nákupním systému podle části šesté hlavy III, nebo pořizována od centrálního zadavatele nebo jeho prostřednictvím podle § 9. V § 139 odst. 7 ZZVZ je jasně vymezen okamžik zavedení DNS.

Výhody DNS – dynamického nákupního systému

Využívání DNS není jen povinností, ale pro většinu institucí je jeho používání v praxi také výhodné a pohodlné. Umožňuje hromadně a opakovaně objednávat materiál a další potřebné vybavení či služby. Všechny objednávky jsou přehledně roztříděny na jednotlivé typy a také seřazeny podle různých oddělení.

Jak probíhá v praxi vývoj a spuštění DNS

 • programování aplikace – rozsah závisí na individuálních potřebách
 • nastavení a propojení celého systému
 • testování, spuštění a zprovoznění

Nižší cena při využití naprogramovaného základu DNS

Dynamický nákupní systém jsme už programovali dříve pro jiné instituce. Můžete využít již naprogramovaný korpus aplikace DNS, který dále upravíme podle individuálních potřeb. Díky tomu můžete ušetřit náklady na pořízení.

Programování dynamického nákupního systému vyžaduje propojení interního e-shopu s objednávkovým systémem pro zadávání veřejných zakázek u dodavatelů. Nejedná se o jednoduchou záležitost, protože každá společnost má jiné specifické požadavky. Aplikace se tedy programuje dle individuálního zadání a potřeb konkrétní instituce přímo na míru.

S programováním aplikací na míru máme bohaté zkušenosti

Reference – dynamický nákupní systém a sběr záměrů:

Komponenta DNS pro Joomla má tyto funkce:

 • individuální nastavení uživatelských účtů a práv jednotlivých uživatelů
 • vkládání produktů včetně názvu a popisu
 • přehledné vyhledávání produktů, košíků, objednávek
 • rozdělení dle různých typů DNS a kategorií dle potřeb
 • kola DNS – nastavení a správa jednotlivých kol
 • přehledné třídění objednávek dle oddělení
 • košík má funkce jako v klasickém e-shopu

Školení námi vytvořené aplikace DNS pro veřejné zakázky

Poté, co naprogramujeme, nastavíme a zprovozníme DNS, můžeme také zaškolit uživatele. Podrobně budoucím uživatelům vysvětlíme, kde se co nastavuje, jak se objednává a jaké funkce mají různé role uživatelů.

 

Pojďme se ještě podívat na hlavní vlastnosti druhého systému = Sběr záměru ...

 

Základní funkce systému Sběru záměru:

 • vkládání a editace záměrů
 • editace nebo jen prohlížení záměrů
 • vyhledávání záměru
 • prohlížení komodit
 • vkládání a editace komodit
 • změna zadavatele záměru
 • editace čerpání financí
 • zaslání e-mailu s poznámkou a nastaveným režimem
 • zrušení požadavku
 • export  import XLS s požadavky

Prioritní požadavky na nové funkce:

 • doplnění nového uživatelského rozhraní pro správu rolí
 • veškeré aktivity uživatelů by měly být logovány
 • vyřešit vnitřní komunikaci/notifikaci aplikace
 • řazení výsledků vyhledávání podle vybraných sloupců
 • nový sloupec – výše čerpané částky
 • editace období sběru záměrů s časovým omezením
 • zachovat data z původní aplikace
 • držet se corporate designu

Více v referencích zde

 

Kontakt

Články ze stejné kategorie (Vývoj webových aplikací): « Facebook – programov...
Možná již nyní máte dostatek informací a mohla by se vám hodit „rychlá tlačítka“:
Pokud jste zvídavější, pokračujte dále ... kompletní menu nebo na Úvodní stranu

Implementujeme existující

webové systémy a řešení.

Nasazením existujícího systému vám uspoříme náklady
 • Informační portál
  Informační portály pro zpravodajství, e-zin
  Základem informačních portálů je u nás Joomla a pro ni doprogramované komponenty a doplňky. Ukázky jsou v referencích.
 • INTRANET portály a správa dokumentů
  INTRANET a správa dokumentů
  Intranet může mít podobné funkčnosti jako veřejná stránka, ale je nutná registrace. Pro Tesco jsme nasazovali Document management system, pro Zpč. univerzitu informační portál atd.
 • Rental Inventory - správa půjčovny
  Rental inventory system – správa půjčovny
  Webových aplikací pro správu půjčovny a revizí či plánování využití inventáře jsme naprogramovali již několik a je možné je po drobných úpravách snadno využít i pro vás.